Staatssecretaris Vijlbrief van Financiën stuurt de Eerste en Tweede Kamer een brief over de Baangerelateerde Investeringskorting (BIK). De BIK-regeling wordt met terugwerkende kracht tot 1 januari 2021 ingetrokken, omdat uit informeel overleg met de Europese Commissie blijkt dat er een kans is dat zij de gehele BIK als ongeoorloofde staatssteun beschouwt. Hier leest u er meer over.