Veranderingen teweeg brengen, het verbeteren van kwaliteit en effectiever opereren van de organisatie begint vaak van binnenuit. Om als organisatie de doelstellingen te realiseren kan de internal auditfunctie (hierna: IA) als een belangrijk vertrekpunt gezien worden. De IA zorgt voor het optimaliseren (ofwel de effectiviteit) van de processen, het beheersen en naleven van de interne procedures en tevens de uitvoering van risicomanagement.
Door het onafhankelijke en objectieve karakter van de IA is deze in staat om de organisatie verder te brengen en het management inzicht te verschaffen in de tekortkomingen en verbeterpunten van de interne organisatie.

De IA zorgt ervoor dat het management en de organisatie tijdig en effectief schakelt op veranderingen in de markt, de wijzigingen in wet- en regelgeving, technologische ontwikkelingen en de veranderende behoeftes van stakeholders. In wezen heeft iedere organisatie op enige wijze baat bij één of andere vorm van IA binnen de organisatie. De omvang en de mogelijkheden van de organisatie zullen hierbij een rol spelen. Ook heeft de economische recessie in de afgelopen jaren ervoor gezorgd dat organisaties de IA hebben uitgekleed en er meer behoefte is ontstaan aan flexibiliteit.

Wij als S+DL bieden u deze flexibiliteit en kwaliteit. Met onze financiële expertise op het gebied van IA zijn wij in staat uw organisatie direct een kwaliteitsimpuls te geven op het gebied van IA. Er zijn diverse mogelijkheden denkbaar. U kunt de regie van de IA functie in eigen handen houden, waarbij S+DL enkel specifieke werkzaamheden namens de IA uitvoert. Een ander scenario is dat S+DL tijdelijk specifieke functies binnen de IA op zich neemt om zo een kwaliteitsimpuls te geven aan uw organisatie om het vervolgens weer over te dragen aan de interne organisatie. Er zijn meerdere scenario’s denkbaar waarbij wij als partner met u optrekken om de organisatie te ondersteunen en te tillen naar een hoger kwaliteitsniveau.

Voor meer vragen en informatie omtrent IA vraagstukken kunt u vrijblijvend contact opnemen met Toine van Veenendaal RA