Als uw BV investeert in innovatie, kunt u in aanmerking komen voor twee fiscale tegemoetkomingen. Vanaf 2017 zijn er een paar zaken die veranderen.

De WBSO is een subsidieregeling voor loonkosten en andere kosten en uitgaven van uw R&D-project, bijv. voor prototypes of onderzoeksapparatuur. U kunt het voordeel van de WBSO verrekenen via de loonbelastingaangifte. Uw BV draagt dan minder loonheffing af.
De tarieven en schijven die in 2016 golden voor de WBSO, blijven voor 2017 ongewijzigd. Kort gezegd betekent dit dat de fiscus van de eerste € 350.000,- aan kosten 32% meebetaalt en van het meerdere 16%. Een aanvraag voor toepassing van de WBSO 2017 (de S&O-verklaring) kan al ingediend worden via de website http://www.rvo.nl
Als u de regeling wilt toepassen vanaf januari 2017, dan moet uw aanvraag uiterlijk 30 november 2016 ingediend zijn.

Winsten die worden behaald met innovatieve activiteiten, worden door toepassing van de innovatiebox belast tegen een effectief vennootschapsbelastingtarief van 5%. Vanaf 2017 worden de regels aangescherpt.
Let op. De wijzigingen zijn nog niet door de Eerste en Tweede Kamer aangenomen. De verwachting is dat dit wel zal gebeuren.
Allereerst wordt het in aanmerking te nemen voordeel van de innovatiebox ingeperkt voor bedrijven die veel onderzoekswerk uitbesteden aan verbonden bedrijven. Alleen in eigen onderneming ontwikkelde innovatie valt nog onder de regeling.

In de tweede plaats worden de toegangsvoorwaarden tot de innovatiebox aangepast. De S&O-verklaring wordt centraal gesteld als toegangsticket voor de innovatiebox. Zonder S&O-verklaring is toepassing van de innovatiebox dus niet meer mogelijk. Let op. Verder wordt voor toegang tot de innovatiebox voortaan onderscheid gemaakt tussen kleine en grotere BV’s. Grotere BV’s (wereldwijde nettogroepsomzet van meer dan € 50 miljoen per jaar en brutovoordelen uit intellectueel eigendom van meer dan € 7,5 miljoen per jaar) moeten naast een S&O-verklaring ook over een erkend juridisch toegangsticket (zoals een octrooi) beschikken.