Als u personeel inleent van een andere werkgever en deze de belasting niet juist afdraagt, kunt u te maken krijgen met inlenersaansprakelijkheid.

Inlenersaansprakelijkheid.
In een recente procedure voor de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, 31.01.2017 (RBZWB:2016:8428) , ging het om een bouwbedrijf dat personeel had ingeleend van verschillende vennootschappen. Deze vennootschappen waren onderling gelieerd en uiteindelijk in handen van dezelfde familie. Uit een boekenonderzoek van de fiscus bij deze vennootschappen bleek dat er nagenoeg geen administratie was bijgehouden. Bovendien was de verschuldigde loonheffing voor de werknemers niet afgedragen. In zo’n situatie komt de inlenersaansprakelijkheid om de hoek kijken. Deze bepaling uit de Invorderingswet 1990 maakt het mogelijk om de inlenende partij aansprakelijk te stellen voor de door de uitlener niet afgedragen loonheffing. Ook in deze zaak volgde de fiscus deze route.

Bestuurders eerst?
Het bouwbedrijf is echter van mening dat de fiscus eerst moet kijken of zij haar geld niet bij de bestuurders van de uitlenende vennootschappen kan innen op basis van bestuurdersaansprakelijkheid. Er moet dan wel sprake zijn van onbehoorlijk bestuur. Dat er bijna geen administratie is gevoerd, lijkt hiervoor voldoende te zijn.
Volgens de rechter staat het de fiscus vrij om nu al de inlenersaansprakelijkheid in te roepen. Hiervoor hoeven niet eerst de mogelijkheden van bestuurdersaansprakelijkheid te zijn uitgeput.

G-rekening.
Als u werkt met ingeleend personeel, is het raadzaam alleen te werken met bonafide ondernemingen. Vraag om een ‘Verklaring betalingsgedrag’ waaruit blijkt dat de uitlener zijn fiscale verplichtingen (tot op heden) heeft voldaan. Daarnaast is het gebruik van een g-rekening sterk aan te raden. Door de loonheffing (en eventueel de btw) die verband houdt met de inlening op een geblokkeerde regeling te storten, kunt u de financiële gevolgen van inlenersaansprakelijkheid beperken.
Als er geen btw in het spel is, kunt u uitgaan van 20% van het factuurbedrag. Staat er ook btw op de factuur, stort dan ten minste 25% van het factuurbedrag inclusief btw op de g-rekening.