Huurt u regelmatig arbeidskrachten in, of leent u ze in? In de praktijk is de reden voor inhuren of inlenen vaak dat de werkgever minder risico wil. Maar loopt u als werkgever daadwerkelijk minder risico?

Nee, door personeel in te lenen beperkt u een aantal risico’s, maar niet alle! Het grootste risico is, dat je als inlener aansprakelijk blijft voor de afdracht van de loonheffingen en de btw. Op het moment dat de uitlenende partij de loonheffingen of btw niet afdraagt aan de Belastingdienst zal de Belastingdienst dit verhalen op de inlener. En dit kunnen forse bedragen zijn.
Het aantal uitzendbureaus stijgt de laatste tijd snel. Zij spelen in op de groeiende vraag naar flexibele arbeid. Door de groei in aanbod neemt ook het risico toe dat het mis gaat. Daarom blijft het erg belangrijk de risico’s omtrent inlenen van personeel te kennen en goed te weten wat te doen.
Tips om inleenrisico te beperken

Er is een aantal manieren waarop u gemakkelijk het risico van inlenersaansprakelijkheid kunt beperken. Allereerst is het belangrijk om alleen zaken te doen met een uitlener die u vertrouwt. Met onderstaande tips kunt u het risico verder beperken.

  • Vraag een verklaring inzake goed betalingsgedrag aan de uitlener;
  • Stort een deel van het factuurbedrag (inzake omzetbelasting / loonheffing) te storten op een geblokkeerde rekening (een zogenaamde G-rekening);
  • Werk samen met een uitzendbureau dat is aangesloten bij de NBBU / ABU / SNA (Stichting Normering Arbeid).

Loopt u dit risico alleen bij uitzendkrachten? Nee, inlenersaansprakelijkheid kan ook gelden bij payroll bedrijven en bijvoorbeeld bij het werken met onderaannemers. Voor het inhuren van zzp’ers geldt ook hier dat aan een aantal voorwaarden moet worden voldaan. Heeft u hierbij hulp  nodig? Schuurman en de Leeuw helpt u graag!