Het kabinet trekt fors meer geld uit voor inkomstenondersteuning via de TONK (Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten). Oorspronkelijk was voor de regeling € 130 miljoen uitgetrokken, maar op 12 maart is bekendgemaakt dat dit verhoogd wordt naar € 260 miljoen. De TONK is bedoeld voor degenen die door een inkomensverlies vanwege corona hun vaste lasten niet meer kunnen betalen en richt zich met name op woonlasten.

Aanvraag bij gemeente

De TONK kan met terugwerkende kracht tot 1 januari van dit jaar worden aangevraagd bij de gemeente. Vanaf wanneer de aanvraag mogelijk is, verschilt per gemeente. Ook de doelgroep die voor de TONK in aanmerking komt en de hoogte van de tegemoetkoming zijn een keuze van de gemeente en kan dus per gemeente verschillen. Het kabinet heeft gemeenten wel opgeroepen ruimhartig te zijn in het toekennen van de TONK.

Wanneer kom je voor TONK in aanmerking?

Voor de TONK kom je in aanmerking als:

  •  Je 18 jaar of ouder bent;
  • Aanzienlijk inkomen verliest door de coronacrisis;
  • Jouw woonkosten niet meer uit jouw inkomen of jouw vermogen kunt betalen;
  • Overige financiële tegemoetkomingen tekortschieten.

Daarnaast gelden nog andere voorwaarden die per gemeente kunnen verschillen. Jouw gemeente bepaalt hoeveel vermogen u mag hebben om nog voor de TONK in aanmerking te komen. Dit kan dus per gemeente verschillen.

Meer over TONK

Woonkosten ziet op huur of hypotheek, maar ook op de kosten van elektriciteit, gas en water, servicekosten en gemeentelijke belastingen. Jouw gemeente bepaalt welke kosten door de TONK gedekt kunnen worden. Meer informatie over de TONK vind je hier.

Meer nieuws omtrent het coronavirus lees je hier.