De inkomsten uit de verhuur van een gedeelte van een eigen woning kunnen alleen onder de kamerverhuurvrijstelling vallen als de huurder op dat adres is ingeschreven. Dat volgt uit een uitspraak die de Hoge Raad vrijdag heeft gedaan in de zaak die een Airbnb-verhuurder had aangespannen over een navordering van de Belastingdienst.

Airbnb, Air Bnb, Appartement, Appartementen Te Huur

Fiscus in het gelijk gesteld

Met het arrest wijkt de Hoge Raad af van een eerder oordeel van het gerechtshof en wordt de fiscus in het gelijk gesteld.

“Het arrest sluit aan bij het standpunt van de Belastingdienst dat de kamerverhuurvrijstelling in dit soort situaties niet van toepassing is”, laat de Belastingdienst weten in een reactie op de uitspraak.

Meer dan een bewijsfunctie

De wettelijke inschrijvingseis heeft niet alleen een bewijsfunctie. Het is ook een voorwaarde voor toepassing van de kamerverhuurvrijstelling. Als niet is voldaan aan deze eis moet 70 procent van de inkomsten uit die verhuur van een deel van de eigen woning tot het inkomen uit werk en woning worden gerekend.

Lees meer Airbnb nieuws.