Het verzwijgen van vermogen en inkomsten uit binnen-en buitenland wordt door de Belastingdienst steeds harder aangepakt. Als je bereid bent om alsnog openheid van zaken te geven over de niet aangegeven bedragen, kun je gebruik maken de inkeerregeling ofwel vrijwillige verbetering. Dit kan alleen als je nog niet kunt vermoeden dat de inspecteur op de hoogte kan zijn of komen van het verzwegen vermogen. Je betaalt dan alsnog de verschuldigde belasting en naheffingsrente.

Normaal gesproken moet ook nog een boete worden betaald, maar deze is tot 1 juli 2014 0%, als extra stimulans om in te keren. De overheid heeft wel te duidelijk te kennen gegeven dat de maatregelen daarna steeds strenger worden: de boete bij inkeren wordt per 1 juli 2014 30% en per 1 juli 2015 60%. Als je binnen twee jaar na de incorrecte aangifte deze vrijwillig verbetert, geldt overigens ook na 1 juli 2014 een boete van 0%.

Indien de fiscus zelf het vermogen op het spoor komt, is er sprake van een vergrijp en is de boete, afhankelijk van de ernst daarvan, vastgesteld op maximaal 300%. 

Persoonlijke situatie is bepalend

Het te betalen bedrag hangt in de praktijk af van je persoonlijke situatie. Wanneer je direct zelf inkeert bij de Belastingdienst, kun je gebruik maken van het formulier Verklaring Vrijwillige Verbetering waarop je gegevens met betrekking tot je persoonlijke situatie invult. Het kan zijn dat de belastingdienst vervolgens nog vragen heeft die je dient te beantwoorden, en kritische opmerkingen die je dient te weerleggen. Nadat alles duidelijk is en er een vaststellingsovereenkomst is, ontvang je van de belastingdienst een navorderingsaanslag die betaald moet worden binnen één maand. Meestal is dit een aanslag waarin alle jaren gecombineerd zijn.

De inkeerprocedure kan ook worden uitbesteed aan Schuurman en de Leeuw Accountants, die het contact met de belastingdienst overneemt. Schuurman en de Leeuw kan aan de hand van je financiële gegevens over het verzwegen vermogen van te voren een schatting maken van het te bepalen bedrag. Vervolgens kan een melding worden gedaan en kunnen de gegevens worden gepresenteerd aan de belastingdienst.

In het geval dat je de inkeerprocedure uitbesteedt, zal onze fiscale afdeling een opstelling van deze gegevens en een navorderingsvoorstel (wat je eerst ter inzage krijgt en wel of niet kunt goedkeuren) voorleggen aan de belastingdienst. De vragen die de belastingdienst vervolgens eventueel nog stelt, zullen door de fiscale afdeling worden beantwoord. Ook hier geldt dat na tevredenstellend antwoord de belastingdienst de navorderingsaanslag stuurt.

Benodigde gegevens

De financiële gegevens waarom wordt gevraagd in het geval van verzwegen vermogen en/of inkomsten in het buitenland zijn informatie over saldi, inkomsten, beleggingen, stortingen en opnamen over de jaren en een toelichting daarop ( bijvoorbeeld: vermogensopstellingen van de bank(en) in het buitenland met jaarlijkse (eind)saldi ; inkomensoverzichten met daarop de ingehouden bron- en dividendbelasting (alsmede EU bronheffing); aangiften inkomstenbelasting en opgelegde aanslagen; overzicht van stortingen en opnamen en toelichting daarbij. Het gaat dan om gegevens van de afgelopen twaalf jaar. Ook moet aangegeven worden hoeveel contanten aan het eind van ieder jaar aanwezig waren. Verder is het openingsformulier van de rekeningen een belangrijk document voor de Belastingdienst.

Na het inkeren is het geld vrij beschikbaar en kan het overgemaakt worden naar een Nederlandse rekening, maar ook blijven staan op de buitenlandse rekening. Het geld is in principe weer ‘wit’ nadat de eerste inkeermelding bij de belastingdienst is gedaan.