Voormalige algemeen nut beogende instellingen (ANBI’s) met een vermogen hoger dan € 25.000 houden een informatieplicht tegenover de Belastingdienst. Het gaat dan om instellingen waarvan de ANBI-status op of ná 1 januari 2013 is beëindigd en die op dat moment een vermogen van meer dan € 25.000 hadden. Deze organisaties moeten bepaalde informatie over de ANBI binnen acht maanden na afloop van het boekjaar aanleveren, dat is voor het boekjaar 2016 dus vóór 1 september 2017.

De Belastingdienst controleert regelmatig of een organisatie nog voldoet aan de voorwaarden voor de ANBI-status. Verliest een organisatie de ANBI-status, dan eindigt daarmee dus niet de informatieplicht aan de fiscus. Die organisatie moet dan nog steeds de schenkings- en vermogensgegevens aan de Belastingdienst doorgeven. De fiscus gebruikt die gegevens namelijk om te controleren of over de schenkingen schenkbelasting is betaald.

De volgende gegevens moeten aan de belastingdienst worden doorgegeven:

  • de hoogte van het eigen vermogen van de instelling op het moment van het beëindigen van de ANBI-status;
  • het verloop van het ANBI-vermogen na beëindiging van de ANBI-status;
  • het bedrag dat de instelling uitgegeven heeft aan de ANBI-doelstellingen;
  • de bedragen en de ontvangers van schenkingen.

De aan te leveren gegevens worden verstuurd middels een formulier. Het ingevulde formulier moet vervolgens vóór 1 september 2017 worden verzonden naar de fiscus.
Wanneer de informatie niet op tijd wordt aangeleverd, kan de belastingdienst een boete opleggen.