Bij ondernemers komt het regelmatig voor dat er kosten worden gemaakt in andere EU-landen. Deze buitenlandse btw kan niet worden teruggevraagd via de reguliere aangifte omzetbelasting in Nederland. Deze btw kan echter wel op een andere manier worden teruggevraagd. Wij leggen u graag uit hoe dit werkt.

Aanvraag versturen voor 1 oktober
Het verzoek voor teruggave van de btw die u in 2019 in andere EU-landen heeft betaald, moet uiterlijk 30 september 2020 worden ingediend. Deze termijn worden in de meeste landen strikt gehanteerd en bij overschrijding van die termijn is de kans aanzienlijk dat een teruggaaf wordt geweigerd. Zorg er dus voor dat het teruggaafverzoek tijdig wordt ingediend.

Voorwaarden teruggave btw
Om btw terug te kunnen vragen moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan.

  • De onderneming die de buitenlandse btw wil terugvragen, is in Nederland gevestigd;
  • De onderneming is geen btw verschuldigd in het land waar de btw wordt teruggevraagd. Is dat namelijk wel het geval dan moet in dat betreffende land aangifte btw worden gedaan en kan daarmee de btw worden teruggevraagd;
  • De onderneming heeft de goederen of diensten gebruikt voor met btw-belaste activiteiten.
  • De betaalde btw moet in het desbetreffende land aftrekbaar zijn anders zal geen teruggaaf worden verleend. Daarbij is de regelgeving van dat land doorslaggevend en niet de Nederlandse regelgeving.
  • Van belang is dat de inkoopfacturen juist zijn en voldoen aan de btw-factuurvereisten van het betreffende land (deze factuurvereisten kunnen afwijken van de vereisten zoals die in Nederland gelden);
  • De terug te vragen btw is minimaal € 50 als het verzoek het gehele jaar 2019 betreft. Bij een kortere periode van minimaal drie maanden moet het terug te vragen btw-bedrag minimaal € 400 zijn.

De buitenlandse btw kan uitsluitend digitaal worden teruggevraagd via een elektronisch portaal bij de Belastingdienst in Nederland. Om een teruggaafverzoek in te dienen heeft u inloggegevens nodig. Het gaat hier om aparte inloggegevens die alleen gebruikt kunnen worden voor het terugvragen van buitenlandse BTW. Wanneer u deze inloggegevens nog niet heeft, kunnen deze worden aangevraagd via een formulier op de website van de Belastingdienst.
Houdt u er rekening mee dat u de inloggegevens tijdig aanvraagt. De verwerking van de aanvraag bij de Belastingdienst kan namelijk vier weken in beslag nemen. Nadat het teruggaafverzoek is ingediend bij de Belastingdienst, wordt dit voor verdere afhandeling doorgestuurd naar de Belastingdienst(en) van het (de) land(en) waarvan de btw wordt teruggevraagd.

Heeft u hulp nodig? Wij ondersteunen u graag, zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0317-413281 of per mail info@sedl.nl.