Wat maakt het uit voor de hoogte van de erfenis en dus voor de hoogte van de erfbelasting of u in gemeenschap van goederen (samsam) was gehuwd of op huwelijkse voorwaarden? Hoe kunt u nu een belastingvoordeel bereiken?

Huwelijkse voorwaarden. Bij echtgenoten die op huwelijkse voorwaarden zijn gehuwd, is het vermogen van de ene echtgenoot (de ondernemer) vaak fors hoger dan het vermogen van de andere echtgenoot. Bij overlijden van de echtgenoot met het grootste vermogen, zullen de erfgenamen/kinderen in een hoge belastingschijf uitkomen en daardoor erfbelasting betalen tegen het hoge percentage van 20%.

Gemeenschap van goederen. Bij echtgenoten die in gemeenschap van goederen zijn gehuwd, zijn daarentegen de vermogens van de beide echtgenoten in principe even groot. Door de gemeenschap van goederen is de waarde van de nalatenschap van de echtgenoot/ondernemer lager dan in geval van huwelijkse voorwaarden. De erfgenamen/kinderen zullen daardoor in een lagere belastingschijf uitkomen en daardoor erfbelasting betalen tegen een lager percentage. Afhankelijk van de omvang van het vermogen kan dit tot een behoorlijk belastingvoordeel leiden.

Voorbeeld
Stel, man (vermogen € 900.000,-) en vrouw (vermogen € 0,-) zijn in gemeenschap van goederen gehuwd en hebben twee kinderen. Als de man overlijdt, is de waarde van zijn nalatenschap geen € 900.000,- maar € 450.000,- (de helft van het totale huwelijksvermogen).  De andere helft wordt na zijn overlijden toegedeeld aan zijn vrouw. Ieder van de drie erfgenamen is weer voor 1/3 deel erfgenaam. Dit betekent dat iedere erfgenaam over een waarde van € 150.000,- erfbelasting moet betalen.  De vrouw hoeft niets te betalen omdat haar verkrijging onder het vrijgestelde bedrag van € 616.880,- valt (over de toedeling van de helft van de huwelijksgoederengemeenschap hoeft geen erfbelasting te worden betaald). De kinderen betalen ieder € 14.267,- aan erfbelasting (namelijk: € 11.825,- + 20% over € 12.211,-). Bij elkaar opgeteld voor de beide kinderen geeft dat een bedrag van € 28.534,- aan belasting. Uiteraard zullen de kinderen na het overlijden van hun moeder dat bedrag nogmaals moeten betalen (er even gemakshalve van uitgaande dat het vermogen van moeder op het moment van haar overlijden net zo groot is als dat van vader). In totaal betalen de kinderen dan € 57.068,- aan erfbelasting. Maar dat is nog altijd € 31.466,- minder dan wanneer hun ouders op huwelijkse voorwaarden waren getrouwd.

Wat met de huwelijkse voorwaarden?

Als u op huwelijkse voorwaarden bent gehuwd, kunnen deze op twee manieren worden aangepast zodat er voor de erfbelasting een belastingvoordeel kan worden behaald:

  • wijzigen/opheffen van de huwelijkse voorwaarden en omzetten in een algehele gemeenschap van goederen;
  • het opnemen van een finaal verrekenbeding bij overlijden, zodat er wordt afgerekend alsof er een gemeenschap van goederen heeft bestaan.

Voor het wijzigen of opheffen van huwelijkse voorwaarden is geen toestemming meer vereist van de rechtbank. U hoeft daarvoor alleen maar naar de notaris van uw keuze.

Via de omzetting van huwelijkse voorwaarden in gemeenschap van goederen bereikt u dat de beide vermogens van u als echtgenoten worden samengevoegd en gelijkelijk worden verdeeld na overlijden. Zo kunt u de hogere tariefschijven (20%) van de erfbelasting vermijden. Dit kan fors fiscaal voordeel opleveren.