Bedrijven en instellingen kunnen subsidie aanvragen voor het duurzaam inzetbaar houden van personeel. Vanuit het Europees Sociaal Fonds (ESF) is daarvoor 13 miljoen euro beschikbaar gesteld. Deze ESF-Duurzame Inzetbaarheid (ESF-DI) kan worden aangevraagd van 14 tot en met 25 november 2016, meldt PNO.

Door middel van de subsidieregeling ESF-DI wil de Nederlandse overheid werkgevers aansporen om meer in te zetten op leeftijdsbewust personeelsbeleid, zodat mensen langer en productiever aan het werk blijven. Om dit te realiseren kunnen werkgevers subsidie aanvragen voor het inhuren van een externe adviseur die hen hierin adviseert en begeleidt. Binnen ESF-DI zijn vier thema’s gedefinieerd waarvoor subsidie kan worden aangevraagd:

  • het bevorderen van gezond en veilig werken, waaronder een gezondere leefstijl en het terugdringen van werkstress en ongewenst gedrag in de werksfeer;
  • het bevorderen van een leercultuur voor werkenden, waaronder het erkennen van de niet-bedrijfsspecifieke kennis en vaardigheden;
  • het stimuleren van interne mobiliteit van werkenden, het anticiperen op individuele ambities en ontwikkelmogelijkheden en het begeleiden van werknemers naar ondernemerschap;
  • het bevorderen van een flexibele werkcultuur, waaronder het invoeren van flexibel arbeidstijdenmanagement.

Voor MKB’s én grote organisaties

De focus van de regeling ligt op het MKB, maar ook grotere organisaties in de (non)-profit sector kunnen er gebruik van maken. Subsidieaanvragen moeten betrekking hebben op een van de vier bovengenoemde thema’s waarbij advies wordt ingewonnen van een externe adviseur. Daarbij kan het gaan om:

  • het verkrijgen van advies met implementatieplan; óf
  • het begeleiden van de implementatie van een advies.

De kosten van het inhuren van een externe adviseur zijn voor de helft subsidiabel met een maximum van 10.000 euro subsidie. Het project dient te worden uitgevoerd in een periode van twaalf maanden. De ESF-DI subsidie wordt toegekend op basis van volgorde binnenkomst.