Voor ondernemers met een hogere winst is een BV vaak aantrekkelijker dan een eenmanszaak. Hoe hebben de wijzigingen in de belastingheffing dit jaar echter uitgepakt voor ondernemers met een BV? Hoe aantrekkelijk is de BV nog?

Als uw bedrijf in een BV zit, betaalt u over de eerste € 200.000,- winst 20% vennootschapsbelasting. Het meerdere is belast tegen 25%. Pas als de winst aan u als aandeelhouder wordt uitgedeeld, betaalt u hierover 25% belasting als u meer dan 5% van de aandelen bezit.
Winstgenieters zonder BV betalen direct over de gehele winst belasting, los van de vraag of deze uit het bedrijf wordt gehaald. Een ondernemer die veel winst maakt, kiest daarom vanuit fiscale overwegingen vaak voor de BV. Hoe aantrekkelijk is de BV echter nog gezien alle wijzigingen van de laatste tijd?

Gebruikelijk loon
Het gebruikelijke loon bedraagt minimaal € 43.000,-.  Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) moet u uzelf in 2013 minstens een salaris van € 43.000,- toekennen. Hierover betaalt u inkomstenbelasting. Vanaf een belastbaar inkomen van € 19.645,- betaalt u al 42% belasting. Vanaf € 55.991,- geldt er een tarief van 52%.
In sommige gevallen moet het salaris echter hoger worden gesteld, bijv. als voor een vergelijkbare functie een hoger salaris geldt. Of als een van de werknemers een hoger salaris heeft.

Indien u als DGA in uw eentje voor 90% of méér van de winst zorgt, moet het salaris zelfs op 70% van de winst worden bepaald (de zogenaamde ‘afroommethode’). Dit geldt met name voor vrije beroepers, zoals advocaten en medisch specialisten. Dit salaris wordt dan al snel belast tegen 52% en de BV heeft dan nog maar een beperkt voordeel. Alleen over het deel van de winst dat niet hoeft te worden opgenomen, is voorlopig alleen 20 tot 25% belasting verschuldigd.

Stijging IB-tarieven in 2013
In 2013 zijn de tarieven in de inkomstenbelasting gestegen. Met name het tarief in de eerste schijf (tot een belastbaar inkomen van € 19.645,-) is flink verhoogd, van 33,1 naar 37%.
Ondernemers in de inkomstenbelasting zijn hiervoor gecompenseerd door een verhoging van de MKB-winstvrijstelling. DGA’s zijn niet gecompenseerd, zodat u meer belasting betaalt over het salaris dat u moet opnemen.

Indien u als DGA in 2012 een salaris had van meer dan € 150.000,-, moet de BV dit jaar een ‘crisisheffing’ van 16% betalen over het meerdere boven de € 150.000,-.
Deze heffing is volgens de plannen eenmalig, maar wat de overheid bij nieuwe bezuinigingen doet, is natuurlijk nog onzeker. De heffing geldt niet voor winstgenieters en zet daardoor de DGA dus op achterstand.

Een BV is pas interessant bij hogere winsten. Waar het omslagpunt ligt, is afhankelijk van uw persoonlijke situatie, maar dit ligt veelal boven de € 150.000,-. Vooral van belang is welk gebruikelijk loon u uit de BV moet opnemen. Maar uiteraard zijn er niet alleen fiscale motieven om voor een BV te kiezen.

De BV is door de bovengenoemde regels toch ineens een stuk minder aantrekkelijk geworden.