Veel startende ondernemers deden dit voorjaar de btw-aangifte en btw-betaling te laat. Daarom krijgen ondernemers die in 2014 zijn gestart en per kwartaal aangifte doen, vanaf 1 juli 2014 ieder tijdvak een herinneringsbrief. Daarmee wil de Belastingdienst voorkomen dat starters hun btw-aangiften te laat doen en een boete krijgen.

Bij de eerste kwartaalaangifte over 2014 bleek dat 15% van de startende ondernemers hun aangifte en betaling te laat doen. Bij bedrijven die al enkele jaren bestaan, waren er juist meer bedrijven op tijd met hun btw-aangifte.

Bent u starter en doet u per kwartaal aangifte? Om u te helpen met het op tijd doen van de aangifte en de betaling, stuurt de fiscus u vanaf 1 juli 2014 ieder tijdvak een herinneringsbrief. U kunt zich ook aanmelden voor een sms-alert.
Ondernemers die al enkele jaren aangifte doen, krijgen sinds 1 januari 2014 geen brief meer per tijdvak. Vorig jaar kregen zij er nog 1 voor iedere btw-aangifte.

Uit onderzoeken in 2013 en 2014 bleek dat de meeste ondernemers goed zijn voorbereid op het vervallen van de aangiftebrieven. Veel ondernemers hebben de aangiftedatums in hun agenda gezet of maken gebruik van de herinnering via e-mail of de sms-alert. 89% van de ondernemers gaf aan geen problemen te hebben met de afschaffing. Het afschaffen van de aangiftebrieven scheelt op jaarbasis 7,5 miljoen blauwe enveloppen.