Als directeur-grootaandeelhouder (DGA) kunt u giften via uw BV laten lopen of zelf betalen. Voor een optimale fiscale aftrek is het zaak om tijdig te weten hoe de gift het beste kan worden betaald: vanaf uw privérekening of vanuit de BV.

Giftenaftrek in privé
Giften komen alleen voor aftrek in aanmerking indien u schenkt aan een aangewezen en kwalificerend goed doel. Om daarachter te komen, kunt u via de site van de Belastingdienst gebruikmaken van het ‘ANBI zoekprogramma’.

Voor gewone giften aan instellingen geldt een drempelbedrag (> € 60,-) van 1% en een plafond van 10% van uw verzamelinkomen. Dit verzamelinkomen hoeft in dit verband niet verlaagd te worden met onder andere betaalde alimentatie, aftrek levensonderhoud, ziektekosten, studiekosten, giften en onderhoudskosten monumenten.
Tip. Voor periodieke giften geldt overigens geen drempelinkomen of plafond.

Omdat andere aftrekposten, zoals hypotheekrenteaftrek en lijfrenteaftrek, het verzamelinkomen voor de berekening van de giftenaftrek wel verlagen, kan het voorkomen dat bij het doen van gewone giften het plafond voor giftenaftrek tijdens het jaar al eerder is bereikt dan u had gedacht.
Tip. Op dat moment kan het fiscaal voordelig zijn om de resterende giften via uw BV te laten lopen. Het gedeelte van de giften dat wordt betaald boven het plafond kan namelijk niet terug- of vooruitgewenteld worden naar eerdere of volgende jaren. In zoverre zou u dan de aftrek verspelen!

Giften via de BV
Er zijn drie redenen waarom u giften via uw BV zou kunnen laten lopen:

  • voorkomen dat u privéaftrek verspeelt vanwege de drempel of het plafond (zie hiervoor)
  • vanwege het tariefverschil tussen de BV en privé;
  • omdat u schenkt aan een instelling die niet voorkomt op de lijst van het ‘ANBI zoekprogramma’ van de Belastingdienst.

Het gecombineerde vennootschapsbelasting (Vpb)-/inkomstenbelasting (IB)-tarief bedraagt 43,75% bij een Vpb-tarief van 25% en 40% bij het lage Vpb-tarief (20%). Als het inkomen in box 1 tegen een lager effectief IB-tarief wordt belast, is het voordeliger om de giften via de BV te laten lopen mits in de BV winst wordt behaald. Bij verlies zijn giften niet aftrekbaar.
Overigens zijn in de BV de in een jaar gedane giften aftrekbaar tot ten hoogste 50% van de winst met een maximum van € 100.000,-.

De giftenaftrek wordt verhoogd met 50% (25% in privé) van het bedrag van de giften die zijn gedaan aan een culturele instelling, maar ten hoogste tot € 2.500,- (€ 1.250,- in privé). Andersoortige giften kunnen alleen door uw BV worden afgetrokken als het gaat om zakelijke giften. Daarvoor zijn elementen van sponsoring en reclame noodzakelijk of het moet duidelijk zijn dat uw BV zich hieraan niet kan onttrekken.
Let op. Als de fiscus bewijst dat uw BV uitgaven heeft gedaan die zijn bedoeld om uw persoonlijke behoeften te bevredigen, kan er sprake zijn van een verkapte winstuitdeling.