Zoals bekend, zijn giften die u als particulier aan een goed doel of instelling doet aftrekbaar in de inkomstenbelasting. Er is echter een drempel en een maximum. Er is een manier om dit te omzeilen.

Drempel.
Schenkingen aan een ANBI (de goeddoelinstelling) of een steunstichting SBBI (Sociaal belang behartigende instelling) zijn aftrekbaar in de inkomstenbelasting, mits de schenkingen een bepaald bedrag te boven gaan. De drempel bedraagt op jaarbasis minimaal 1% van uw drempelinkomen met een minimum van € 60,-.

Maximum.
Daarnaast geldt een maximum: 10% van uw drempelinkomen. Dat drempelinkomen is het totaal van al uw inkomsten en aftrekposten in box 1, 2 en 3. De persoonsgebonden aftrek (ziektekosten, e.d.) blijft daarbij echter buiten beschouwing. Let op. Heeft u een fiscale partner, dan moet u ook het drempelinkomen van die partner optellen bij uw eigen drempelinkomen. U snapt dat u met kleine giften dan ook niet snel aan aftrek in de inkomstenbelasting toekomt.

Periodieke schenking
Denk ook eens aan een periodieke schenking. Bij een periodieke schenking komt u met het goede doel of instelling (bij zo’n periodieke schenking mag dit zelfs ook een vereniging zijn met minimaal 25 leden) overeen, dat u jaarlijks (minimaal vijf jaar) een vast bedrag schenkt, bijvoorbeeld € 75,-, onder de voorwaarde dat u nog in leven bent.

Waar u vroeger voor zo’n overeenkomst nog een notaris moest inschakelen, is dat thans niet meer nodig. U kunt dat in een onderhandse akte regelen.

Voordeel van zo’n periodieke schenking is dat er in dat geval geen drempel meer geldt. Dus iedere geschonken euro komt voor belastingaftrek in aanmerking! En als u toch al jaarlijks zo’n relatief gering bedrag aan één of enkele goede doelen schenkt, waarom zou u zich dan dat belastingvoordeel laten ontgaan?

En schenkingen aan de kinderen?
Jaarlijks mag u ruim € 5.000,- belastingvrij aan uw kinderen schenken (2016: € 5.304,-). Deze schenking is overigens niet aftrekbaar in de inkomstenbelasting.