De belastingdruk op privévermogen is voor spaarders hoog. Het nieuwe kabinet heeft deze boodschap begrepen en gaat er naar verwachting snel mee aan de slag. In het regeerakkoord zijn daarom drie maatregelen aangekondigd. Maar stelt de lastenverlichting vanaf 2018 in Box 3 wel echt iets voor?

Belastingvrij vermogen iets omhoog
Het belastingvrije vermogen in box 3 wordt per 1 januari 2018 aangepast naar € 30.000 per belastingplichtige. Voor partners blijft in totaal € 60.000 buiten de box 3-heffing. Dat is een verhoging ten opzichte van 2017. Nu is de vrijstelling € 25.225 per partner. Heb je meer vermogen dan de vrijstelling én een partner, dan scheelt dat gezamenlijk ruim 80 euro per jaar.

Aanpassing rendement
Er wordt sneller aangesloten bij het werkelijke rendement van spaargelden. Nu wordt nog 5 jaar teruggekeken. Vanaf 2018 zal gekeken worden naar de gemiddelde spaarrente van 2 en 1 jaar terug. In 2018 is dat het gemiddelde van juli 2017 en juli 2016. Naar verwachting zal dit niet veel hoger zijn dan 0,55% en daarmee lager uitkomen dan de 1,63% die nu wordt gehanteerd. Bij een vermogen van ongeveer 100.000 euro per persoon zou dit gaan om 160 euro per persoon minder belasting. Bij partners met een dubbel zo groot vermogen gaat het om 320 euro per jaar.

De aanpassing geldt alleen voor het ‘spaargedeelte’ in Box 3. Heb je beleggingsvermogen, dan biedt de aanpassing dus weinig verlichting.  Uit het regeerakkoord volgt dat in het rendement op het beleggingsdeel in 2018 niets verandert. Voor vermogens boven de ongeveer 100.000 euro per persoon telt het rendement op het spaardeel maar voor 21% mee. Zit je met je vermogen boven de 1.000.000 per persoon, dan telt het zelfs helemaal niet meer. Dit betekent dat de belastingheffing over vermogens boven de ongeveer 100.000 euro per persoon vrijwel onverminderd hoog blijft.

Toekomst: werkelijke rendementen
Het kabinet gaat volgens het regeerakkoord een voorstel doen om de vermogensrendementsheffing te baseren op het werkelijke rendement. Volkomen terecht. Alleen dan is er een kans voor de grotere spaarders dat de belasting weer in de pas loopt met wat hun spaargeld werkelijk opbrengt. Het voorstel komt op zijn vroegst in 2019. Tot die tijd hebben de grotere spaarders te maken met een fictieve heffing op basis van hoge rendementen uit het verleden.

Wenst u meer informatie over dit onderwerp of heeft u andere fiscale vragen? Margreet Claassen-Lamers en Mariëlle van Bentum adviseren u graag! Zij zijn bereikbaar op telefoonnummer 0317-413281.