In de praktijk zien we wel eens dat directeuren-grootaandeelhouders te pas en te onpas geld uit hun BV opnemen, bijv. om privé wat ruimer te kunnen leven. Uit een recente procedure blijkt dat dit fiscaal helemaal verkeerd kan uitpakken.

Geen (gebruikelijk) loon
Voor de Rechtbank Noord-Holland, speelde onlangs een procedure over een directeur-grootaandeelhouder (DGA) die samen met zijn broer een bedrijf runt. De DGA is via zijn eigen holding-BV voor 50% aandeelhouder van het bedrijf. Uit een boekenonderzoek blijkt dat de DGA geen salaris ontvangt, ondanks het feit dat hij wel werkzaam is binnen het bedrijf.

Vervolgens komt de vraag aan de orde waarvan deze DGA dan leeft. Nader onderzoek wijst uit dat de DGA zijn privé-uitgaven volledig financiert met opnamen uit zijn rekening-courant bij de holding-BV. In de jaren 2009 tot en met 2011 doet hij opnamen van respectievelijk € 100.000,-, € 190.000,- en € 200.000,-. Eind 2014 is zijn rekening-courantschuld opgelopen tot maar liefst € 1.222.000,-.

Standpunt inspecteur
De inspecteur wil de opnamen in aanmerking nemen als onttrekkingen (dividenduitkeringen) uit de BV. Hiervoor moet de inspecteur aantonen dat het geld de BV definitief heeft verlaten. Bovendien moeten de holding-BV en de DGA zich bewust zijn geweest van deze bevoordeling (bewustheidsvereiste).

Uitspraak rechter
Tijdens de zitting blijkt het niet erg lastig voor de inspecteur om deze stelling te onderbouwen. De opnamen uit de rekening-courant hebben plaatsgevonden zonder dat hiervoor tussen de BV en de DGA een leningsovereenkomst is gesloten. Er waren dus geen zekerheden gesteld, er was geen aflossingsschema opgesteld en er werd geen rente berekend. Ook heeft de BV nimmer enige incassomaatregel genomen om het geld terug te krijgen. Daarnaast beschikte de DGA privé over onvoldoende middelen om deze opnamen (ooit) af te kunnen lossen. De rechter komt dan ook tot de conclusie dat de opnamen definitief het BV-vermogen hebben verlaten. Gezien de omvang van de bedragen moeten de BV en de DGA zich hiervan bewust zijn geweest.

De fiscale gevolgen hiervan zijn flink. Zo wordt voor ieder jaar de volledige privéopname aangemerkt als dividenduitkering. Dit betekent dat hierover 25% inkomstenbelasting is verschuldigd. Bovendien komt daar nog een boete van 50% bovenop, alsmede belastingrente. De rekening loopt hiermee behoorlijk snel op.

Commentaar
Uiteraard kunt u als DGA niet zomaar ongestraft flinke geldbedragen opnemen uit uw eigen BV. Als u dit geld gebruikt om van te leven, dan is het zaak om ervoor te zorgen dat u een salaris uit uw BV ontvangt dat voldoende is om in uw levensonderhoud te voorzien.

Als u de geldopnamen uit de BV gebruikt voor een investering in bijvoorbeeld uw eigen woning of iets anders, dan is het opstellen van een leningsovereenkomst met zakelijke voorwaarden belangrijk. De Belastingdienst eist vaak zekerheden en zelfs een aflossingsregeling. Ons advies is te allen tijden een leningsovereenkomst op te stellen en de voorwaarden uit de overeenkomst na te leven om discussie met de Belastingdienst te voorkomen.Bovenkant formulier