De crowdfunding markt ontwikkelt zich zeer snel. Momenteel is er een onbalans tussen vraag en aanbod van geld op crowdfunding platforms. Veelal zijn er te weinig projecten om in te investeren. Om in te spelen op deze veranderende markt introduceert Geldvoorelkaar.nl een aantal nieuwe leenmodellen die beter aansluiten bij de kredietbehoefte van MKB ondernemingen en een gevarieerder aanbod voor investeerders mogelijk maken.

Veelal bieden crowdfundingplatforms slechts één leenmodel aan, waardoor er geen maatwerk geleverd kan worden. Het is van belang dat bedrijven die via crowdfunding gefinancierd worden een leenvorm krijgen aangeboden welke past bij hun specifieke behoefte. Voor investeerders biedt dit mogelijkheden om een gevarieerde en gespreide crowdfundingportefeuille op te bouwen.

Edwin Adams, oprichter van Geldvoorelkaar.nl: ‘We zien dat projecten die via onze website worden aangeboden veelal binnen een aantal uren of slechts enkele dagen worden volgeschreven. Er is structureel een overschot aan geld.’

De introductie van nieuwe leenvormen is een duidelijke wens vanuit de markt, omdat bestaande leenmodellen niet altijd goed aansluiten bij de levensfase en behoefte van de MKB onderneming. Het gevolg is dan dat we de aanvraag moeten afwijzen en de ondernemer niet van dienst kunnen zijn.

Converteerbare lening

Vanuit de behoefte van ondernemers, accountants en MKB adviseurs is recent de Converteerbare lening geïntroduceerd om de ondernemers beter van dienst te zijn. In navolging hierop worden deze week de Groeilening en de Aflossingsvrije lening geïntroduceerd. De Groeilening is met name bedoeld voor bestaande zeer snel groeiende ondernemingen. De Aflossingsvrije lening is bestemd voor onder andere project- of overbruggingsfinanciering.

‘Het doel is om de bedrijven zo een passende en verantwoorde oplossing te bieden voor hun kredietbehoefte en levensfase waarin ze verkeren. Met de huidige vier leenmodellen gaat dit zeker lukken’, aldus Adams.