Een directeur-grootaandeelhouder (dga) heeft geen recht op de mkb-winstvrijstelling van 12 procent zoals andere ondernemers.
Dit blijkt uit een uitspraak van de rechtbank van Gelderland. Een dga had de mkb-winstvrijstelling geclaimd over het loon van 90.626 euro over 2012. De inspecteur van de belastingdienst accepteerde dit niet, waarna de dga naar de rechter stapte.

De dga vond dat hij ongelijk behandeld werd en hij beriep zich op het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens. De rechter oordeelde dat de dga ook een wezenlijk andere positie had dan een gewone ondernemer. De dga krijgt een vast salaris van het bedrijf dat eigendom van hem is. Een ondernemer voor de inkomstenbelasting, een zogenaamde IB-ondernemer, werkt voor eigen risico.