Bent u een vrije beroepsbeoefenaar en oefent u uw onderneming in de BV-vorm uit, dan kan het vanuit fiscaal oogpunt interessant zijn om een stille maatschap met uw BV aan te gaan. Wat zijn de voordelen en waar moet u op letten?

Samenwerkingsverband met uw BV
Door het aangaan van een samenwerkingsverband met uw BV kunt u de voordelen van de inkomstenbelastingonderneming combineren met de voordelen van de BV. U bent dan ondernemer en heeft recht op de ondernemersfaciliteiten. Daarnaast wordt een deel van de winst bij de BV belast tegen het lagere vennootschapsbelastingtarief.
Bij het aangaan van een samenwerkingsverband met uw BV kan uw salaris worden vervangen door een winstaandeel en kunt u onder meer gebruikmaken van de zelfstandigenaftrek, startersaftrek en MKB-winstvrijstelling.

Alleen voor vrije beroepen
Een vrije beroepsbeoefenaar hoeft voor het fiscale ondernemerschap niet rechtstreeks verbonden te zijn voor verbintenissen met betrekking tot de onderneming. Het kan daarom interessant zijn om uw samenwerkingsverband met de BV vorm te geven als een stille maatschap. Bij het aangaan van een stille maatschap brengt u uw arbeid en vlijt in. De BV brengt het kapitaal (de onderneming) in. De BV is de vertegenwoordiger van de stille maatschap en treedt naar buiten toe op, terwijl u de ‘stille maat’ bent.

Voordelen stille maatschap
De stille maatschap kent een aantal voordelen t.o.v. de vennootschap onder firma:

  • u bent als stille maat niet aansprakelijk voor schulden van de stille maatschap. Uw aansprakelijkheid gaat namelijk niet verder dan uw eigen aandeel. Let op. U bent als vrije beroepsbeoefenaar wel aansprakelijk voor uw eigen beroepsfouten;
  • de stille maatschap hoeft niet ingeschreven te worden in het handelsregister. Er is namelijk sprake van een vrij beroep en niet van een onderneming;
  • uw btw-situatie verandert niet. Doordat de BV de vertegenwoordiger is, blijft deze btw-ondernemer.

Aandachtspunten
Een belangrijk aandachtspunt is wel dat uw BV naast het belang in de stille maatschap 10% of meer ander vermogen heeft, bijvoorbeeld een lijfrenteverplichting of onroerend goed. Als hier niet aan wordt voldaan, worden de BV-aandelen tot uw (verplichte) ondernemingsvermogen gerekend en worden de voordelen van uw aandelen belast in box 1.

Als u uw stille maatschap met uw BV vóór 1 oktober 2018 sluit, kunt u deze nog met terugwerkende kracht aangaan vanaf 1 januari 2018. Het is dan wel van belang dat uw samenwerking niet is gericht op een incidenteel fiscaal voordeel.
Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden heeft onlangs, 17.02.2017 (GHARL:2017:1075) , geoordeeld dat ook voor het urencriterium terugwerkende kracht geldt. U heeft dan dus vanaf 1 januari 2018 recht op alle ondernemersfaciliteiten.

Als u voor de stille maatschap kiest, moet het samenwerkingsverband wel realiteitsgehalte hebben. Zo moet er sprake zijn van een zakelijke winstverdeling en moet u de stille maatschap voor een langere termijn aangaan.

Heeft u nog vragen over dit onderwerp, dan adviseren Margreet Claassen en Marielle van Bentum van onze fiscale afdeling u graag. Zij zijn bereikbaar via ons telefoonnummer 0317-413281