Er zijn jaarlijks honderden mensen die voor het einde van het jaar grote bedragen opnemen van hun rekening en dit in het begin van het daaropvolgende jaar weer storten. Zij worden ook wel ‘saldinisten’ genoemd
Banken zijn verplicht dergelijke ongebruikelijke transacties te melden bij de Financial Intelligence Unit FIU (artikel 16 WWFT).
De mensen halen het geld van hun rekening, vermoedelijk om het zo buiten het zicht van de fiscus te houden, waardoor ze minder inkomstenbelasting hoeven te betalen. In de jaarlijkse aangifte inkomstenbelasting moet het banksaldo op 1 januari vermeld worden. Over het vermogen inclusief contant geld moet belasting afgedragen worden.
De Belastingdienst stuurt de honderden ‘saldinisten’ een brief. In de brief wordt de belastingplichtige erop gewezen dat ook contant geld boven een bepaald bedrag moet worden opgegeven als vermogen in de aangifte inkomstenbelasting. Indien er sprake is van onverklaarbaar vermogen, dan is de Belastingdienst uiteraard ook geïnteresseerd in de bron en de mogelijke belastingheffing daarover. Enkele bijzondere gevallen  zal de Belastingdienst nader onderzoeken. Zo zijn er situaties bekend waarin een belastingplichtige zijn vermogen tijdelijk heeft overgeboekt naar een vereniging waar hij als vrijwilliger of bestuurder aan verbonden is.