De (nieuwe) belastingplannen uit het regeerakkoord van kabinet Rutte IV zijn bekend. De belangrijkste fiscale maatregelen zetten we op een rij.

Vanaf 2022

  • Afschaffing verhuurdersheffing;
  • Excessief lenen grens gaat van € 500.000 euro naar € 700.000 euro;
  • Eerste stappen worden gezet voor de afschaffing van het toeslagenstelsel en de hervorming van het belastingstelsel;
  • Evaluatie Bedrijfsopvolgingsregelingen (BOR). In deze kabinetsperiode wordt in samenhang met de evaluatie van de BOR die in 2022 wordt afgerond, onderzocht hoe de bedrijfsopvolgingsfaciliteiten kunnen worden verbeterd en oneigenlijk gebruik van de regeling kan worden tegengegaan, zodat de regeling wordt gebruikt waarvoor deze bedoeld is.

Vanaf 2023

  • Overdrachtsbelasting voor niet-woningen gaat van 8% naar 9%.

Vanaf 2024

  • Verhoging onbelaste reiskostenvergoeding;
  • Verruimde schenkingsvrijstelling eigen woning wordt geschrapt;
  • Afbouwen vrijstelling BPM bestelauto’s ondernemers. In de BPM geldt momenteel een vrijstelling voor bestelauto’s van ondernemers. Deze vrijstelling wordt per 1 januari 2024 in drie stappen naar nul afgebouwd in 2026. Hierna is het reguliere BPM-tarief voor bestelauto’s ook van toepassing voor ondernemers. De vrijstelling in de BPM voor emissievrije bestelauto’s blijft wel bestaan;

Vanaf 2025

  • Box 3 stelsel op basis van daadwerkelijk rendement en vrijstelling verhoogd naar € 80.000 euro.

Vanaf 2030

  • In 2030 wordt een MRB Plus (kilometerbeprijzing) ingevoerd met een vlak kilometertarief voor alle personen- en bestelauto’s.

Meer nieuws

Jaarlijks houden wij je op de hoogte van het laatste fiscale nieuws. Houd onze website in de gaten voor al het nieuws en updates. Meer S+DL nieuws lees je hier.