Zit uw holding-BV met een of meer werk-BV’s in een fiscale eenheid voor de vennootschapsbelasting? Let op dat de transacties tussen de gevoegde BV’s de toets van zakelijkheid kunnen doorstaan. Vermijd ‘besmette transacties’, dat zijn transacties waarbij de ene gevoegde BV een vermogensbestanddeel aan een andere gevoegde BV overdraagt en daarbij ‘geschoven’ wordt met stille reserves in dat vermogensbestanddeel. Onzakelijke, besmette transacties kunnen forse problemen opleveren als de fiscale eenheid verbroken wordt, bijvoorbeeld bij verkoop van de aandelen in een werk-BV. Er moet dan alsnog met de fiscus afgerekend worden over de verschoven stille reserves.