Op de fiets naar het werk, daar komt vaak meer bij kijken dan je zou denken. Een extra slot, reparaties of een verzekering. Maar zijn de kosten daarvan binnen de fietsregeling belast of onbelast?

Fiets van de zaak

De overheid wil fietsen naar het werk stimuleren. Daarom is sinds 2020 een fiscaal vriendelijke regeling getroffen voor de ter beschikking gestelde fiets van de zaak. Voor een ter beschikking gestelde fiets moet jaarlijks een bijtelling van 7% van de cataloguswaarde als loon worden aangemerkt.
De fietsregeling geldt alleen als een fiets ter beschikking wordt gesteld en dus eigendom van de werkgever blijft. Bij het vergoeden of verstrekken van een fiets geldt de regeling niet, maar is de werkelijke waarde belast.

Accessoires onbelast

De Handreiking bijtelling fiets van de zaak van de Belastingdienst vermeldt dat het vergoeden of verstrekken van accessoires die verband houden met een ter beschikking gestelde fiets onbelast is. Het gaat dan bijvoorbeeld over een extra slot of het vergoeden van reparatiekosten. De accessoires leiden ook niet tot een hogere bijtelling. Dit geldt ook voor een fietsverzekering. De Belastingdienst gaat er namelijk van uit dat het intermediaire kosten zijn, aangezien de fiets eigendom is van de werkgever.

De handreiking van de Belastingdienst meldt ook dat het vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen van een regenpak wel belast is. Dit kan je voorkomen door het regenpak onder te brengen in de werkkostenregeling.

Vragen

Voor vragen over dit artikel neem je contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281. Meer S+DL nieuws lees je hier.