Als u om wat voor reden dan ook alleen achterblijft, dan heeft dat naast sociale, uiteraard ook fiscale en financiële gevolgen voor u. In de praktijk wordt vaak vergeten dat u dan recht heeft op extra belastingkortingen. Hoe zit dat?

Alleenstaande ouderkorting.
De alleenstaande ouderkorting is een heffingskorting die in mindering komt op de door u verschuldigde belasting. Hierdoor betaalt u onder bepaalde voorwaarden minder belasting. De korting bestaat uit een vast bedrag en een inkomensafhankelijk deel.

Als u aan de volgende drie voorwaarden voldoet, komt u in aanmerking voor het vaste bedrag aan ouderkorting:

  • u moet echt alleenstaand zijn en mag in 2013 mini­maal zes maanden geen fiscale partner hebben;
  • u voert een huishouding met een kind dat in belangrijke mate door u wordt onderhouden en ook staat ingeschreven bij u (voor minimaal zes maanden in het kalenderjaar);
  • uw jongste kind is op 31 december 2012 jonger dan 18 jaar.

Vaste deel. Heeft u uw AOW-leeftijd nog niet bereikt, dan bedraagt het vaste deel van de alleenstaande ouderkorting € 947,- (2013). Heeft u uw AOW-leeftijd wel bereikt, dan bedraagt het vaste deel € 489,-.
Het inkomensafhankelijke deel. Een deel van de alleenstaande ouderkorting is afhankelijk van het inkomen dat u verdient met arbeid. U heeft recht op deze extra heffingskorting als u voldoet aan de twee extra voorwaarden:

  • u komt in aanmerking voor de alleenstaande ouderkorting, het vaste bedrag;
  • uw jongste kind dat bij u ingeschreven staat, is op 31 december 2012 jonger dan 16 jaar.

De totale korting kan in 2013 tot maximaal € 2.266,- oplopen! Dit is afhankelijk van uw leeftijd, uw arbeidsinkomen en uw andere fiscale aftrekposten.

Inkomensafhankelijke combinatiekorting.
Is uw kind jonger dan 12 jaar, dan kan dat in 2013 nog een extra heffingskorting opleveren van maximaal € 2.133,- (Artikel 8.14a, Wet inkomstenbelasting 2001).

Hoe vraagt u korting aan?
Anders dan bij de algemene heffingskortingen houdt uw werkgever of uitkeringsinstantie niet uit zichzelf rekening met de alleenstaande ouderkorting. U moet deze korting daarom zelf aanvragen.

Hoe zit het bij echtscheiding?
Na een scheiding kunt u zomaar voldoen aan de voorwaarden voor de alleenstaande ouderkorting. Stel, u gaat per 1 juni 2013 uit elkaar en u heeft één kind dat bij u blijft wonen. Ervan uitgaande dat u voor de rest van het jaar alleenstaand bent, voldoet u aan de voorwaarden. U kunt dan direct via een voorlopige teruggave de heffingskorting te gelde maken (als u ook aan de andere voorwaarden voldoet).

U en uw ex-partner kunnen deze heffingskorting beiden aanvragen, zolang u ieder maar aan de voorwaarden voldoet. Bij u en uw ex-partner moet dan wel minimaal één kind staan ingeschreven. Dit kan uiteraard alleen als u meer dan één kind heeft.

Het is de moeite waard om het recht op deze heffingskortingen goed te bekijken. De maximale tegemoetkoming is namelijk € 366,- netto per maand per ouder.
Denkt u dat u recht heeft op één van deze kortingen, wij helpen u graag bij de verwerking hiervan.