Het kabinet breidt het steunpakket voor ondernemers verder uit nu er nieuwe coronamaatregelen zijn aangekondigd.

Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud (NOW 5)

Het kabinet zet de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging Werkbehoud opnieuw in. Ondernemers die een omzetverlies hebben van 20% of meer kunnen voor de maanden november en december aanspraak maken op de NOW 5 om hun personeel door te betalen. De tegemoetkoming bedraagt 85% met een opslag van 40% voor bijkomende loonkosten. Ondernemers die tussen 1 februari 2020 en 30 september 2021 zijn gestart, maken ook aanspraak op de NOW 5. De NOW 5 kan vanaf 13 december hier worden aangevraagd tot en met 31 januari 2022. 

Tegemoetkoming Vaste Lasten naar 100% (TVL)

Het kabinet verhoogd de Tegemoetkoming Vaste Lasten (TVL) voor het vierde kwartaal van dit jaar van 85% naar 100%. Ondernemers met minstens 30% omzetverlies ten opzichte van het vierde kwartaal van 2019 of het eerste kwartaal 2020 komen in aanmerking voor de tegemoetkoming. De TVL is afhankelijk van het omzetverlies en het percentage aan vaste lasten van uw sector. Verder heeft het kabinet de maximaal te verkrijgen subsidies in het kader van de TVL verhoogd naar € 550.000 voor mkb-ondernemingen en € 600.000 voor niet-mkb-ondernemingen.

Belastinguitstel verlengd tot eind 2021

Het belastinguitstel voor ondernemers wordt verlengd tot het einde van dit jaar. Hiermee kunnen bedrijven betalingen en belasting uitstellen om de liquiditeit op peil te houden. Ook ondernemers die nooit eerder om uitstel hebben gevraagd of alle schulden al hebben afgelost, kunnen dit alsnog aanvragen. Daarnaast wordt het lage percentage invorderingsrente van 0,01% gehandhaafd tot 1 juli 2022.

Vragen

Voor vragen neem je contact op met Linda van Ginkel via 0317 413 281. Meer S+DL nieuws lees je hier.