Bent u van plan dit jaar een of meerdere duurzaam/milieubesparende investeringen te doen? Kijk dan of deze investeringen op de nieuwe Milieu- en Energielijst 2021 staan. Denk bijvoorbeeld aan duurzame gebouwen, vernieuwende milieutechnieken en energiezuinige transportmiddelen. Voor zulke duurzame en milieubesparende investeringen kunt u aanspraak maken op extra (belasting)aftrek.

Milieu-investeringsaftrek

Als u investeert in een bedrijfsmiddel dat voorkomt op de Milieulijst 2021, dan kunt u aanspraak maken op de Milieu-investeringsaftrek (MIA). De MIA levert een extra belastingaftrek van 13,5, 27 of 36% op, afhankelijk van de soort investering. Deze belastingaftrek komt bovenop de reguliere Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA). Daarnaast kan er soms ook aanspraak worden gemaakt op de Vamil-regeling. Deze regeling biedt de mogelijkheid om willekeurig af te schrijven op het duurzame bedrijfsmiddel tot een maximum van 75%. De resterende 25% moet op reguliere wijze worden afgeschreven.

Energie-investeringsaftrek

Komt uw investering voor op de Energielijst 2021, dan mag u aanspraak maken op 45% Energie-investeringsaftrek (EIA).

U doet bijvoorbeeld een investering van € 15.000 in een kachel voor het verwarmen van uw bedrijfsgebouw met biomassa. Dan kan dit een extra aftrekpost opleveren van € 6.750.

Dien een aanvraag in

Extra aftrek voor duurzame en milieubesparende investeringen behalen? Dien een aanvraag in! De aanvraag of aanvragen moet binnen drie maanden na het aangaan van de investeringsverplichting ingediend zijn via RVO.nl. Let op: Het aangaan van een investeringsverplichting is bijvoorbeeld de datum van de opdrachtbevestiging en niet de offerte-, factuur- of betaaldatum.

Hulp nodig?

Ieder jaar vinden er op dit gebied wijzigingen plaats. Zo probeert de overheid nieuwe technieken te stimuleren. Toch kan dit ook vragen opleveren. Heeft u hulp nodig bij uw eigen duurzaam/milieubesparende investeringen? Of heeft u nog vragen naar aanleiding van dit artikel? Neem dan contact op met Mariëlle van Bentum of Margreet Claassen via 0317 -413281. Zij staan u graag te woord.