Op 17 juni 2020 is het wetsvoorstel Wet excessief leven bij eigen vennootschap ingediend. Met dit wetsvoorstel wil het kabinet het lenen van de eigen vennootschap ontmoedigen.

Wat staat er in het wetsvoorstel?
In het wetsvoorstel Wet excessief lenen bij eigen vennootschap staat dat aanmerkelijkbelanghouders voortaan belasting in Box 2 moeten betalen als de schuld aan de eigen vennootschap meer bedraagt dan € 500.000 (positief fictief regulier voordeel uit aanmerkelijk belang).

Het wetsvoorstel was al eerder in concept ter consulatie voorgelegd. Dat concept heeft veel kritiek gekregen. Vooral de meervoudige heffing die in dat concept was opgenomen lag onder vuur. De consultatie heeft in ieder geval geleid tot twee belangrijke en welkome aanpassingen van het conceptwetsvoorstel:

  • De beoogde ingangsdatum is uitgesteld van 1 januari 2022 naar 1 januari 2023

In plaats van extra heffing is nog slechts sprake van een vervroegde heffing; hierdoor wordt een dubbele (en soms zelfs drie- of viervoudige) heffing voorkomen