Wanneer u cliënt bent bij ons kantoor ontvangen wij hoogstwaarschijnlijk uw aanslagen inkomstenbelasting en bijdrage zorgverzekeringswet al enige tijd elektronisch. Met behulp van deze aanslagen kunnen wij wanneer u vragen heeft over de aanslag, deze voor u controleren en waar nodig bezwaar aantekenen.

Sinds kort staat ons ook de optie ter beschikking om naast elektronische aanslagen (SBA’s) ook elektronisch beschikkingen voor de toeslagen kunnen ontvangen (SBT’s). Met behulp van deze beschikkingen kunnen wij naar aanleiding van de aangifte uw toeslagen actueel berekenen om zo te controleren of u hier nog geld verschuldigd bent of nog recht heeft op een teruggave. Om deze beschikkingen te kunnen ontvangen hebben wij een machtiging van u nodig. Deze machtigingen dienen per jaar te worden aangevraagd zodat deze actueel zijn. Om een inhaalslag te maken hebben wij voor al onze cliënten machtigingen aangevraagd voor de jaren 2017 en 2018. Wanneer u de machtiging niet aan ons wilt afgeven hoeft u niets te doen. Wanneer u dit wel wenst, ontvangen wij graag z.s.m. van u de activeringscode welke in de brief van de Belastingdienst genoemd staat. Dan kunnen wij de machtiging activeren zodat uw beschikkingen voor de toeslagen juist bij ons binnenkomen.