Nu het einde van het jaar weer in zicht komt, is het een goed moment om eens naar uw investeringen te kijken. Een goede planning kan u een extra fiscale aftrek opleveren of voorkomen dat u deze extra aftrek weer moet terugbetalen.

Investeringsaftrek

De Kleinschaligheidsinvesteringsaftrek (KIA) is met name bedoeld voor het MKB. Daarom is ook bepaald dat de aftrek minder wordt als het totaal aan investeringen boven de € 104.159,- (2017) uitkomt. Investeert u dit jaar meer dan € 312.176,-, dan krijgt u zelfs helemaal geen KIA meer.

Het kan lonend zijn uw investeringen over twee of meer jaren te spreiden. Uit onderstaande tabel blijkt bijvoorbeeld dat € 200.000,- aan investeringen in één jaar € 8.481,- aan KIA oplevert. Investeert u daarentegen twee jaar € 100.000,-, dan levert dit in totaal € 31.468,- aan KIA op. Dit is maar liefst € 22.987,- meer dus!

Investering meer dan t/m KIA
€ 0,- €    2.300,- € 0,-
€ 2.300,- €  56.192,- 28%
€ 56.192,- € 104.059,- € 15.734,-
€ 104.059,- € 312.176,- € 15.734,- -/- 7,56% van investering boven de € 104.059,-
€ 312.176,- € 0,-

U kunt er niet voor kiezen slechts voor een deel van uw investeringen de KIA te claimen. Het is dus alles of niets.

Plan ook uw desinvestering

Als u een bedrijfsmiddel verkoopt waarvoor u KIA heeft verkregen, moet u bij verkoop de KIA over de verkoopprijs terugbetalen. Dit hoeft alleen als u het bedrijfsmiddel verkoopt binnen vijf jaar na het begin van het kalenderjaar waarin u geïnvesteerd heeft. Het is dus verstandig ook de verkoop van uw bedrijfsmiddelen goed te plannen. Doe dit bij voorkeur pas na genoemde periode.
Tip. Stoot u meerdere, vergelijkbare bedrijfsmiddelen af, kies dan de oudere waarop geen terugbetalingsverplichting meer rust.

Gebruik de progressie
De KIA komt in mindering op de winst. Het voordeel ervan is daarom afhankelijk van het belastingtarief. Houd er daarom rekening mee dat een investering meer aan KIA oplevert in een jaar waarin dit tarief het hoogst is.
Tip. Vanwege een tariefaanpassing betaalt uw BV dit jaar vanaf € 200.000,- 25% vennootschapsbelasting, in 2018 pas vanaf € 250.000,-.