Zoals bekend, is het binnenkort niet langer toegestaan om pensioen in eigen beheer op te bouwen. Tijd dus voor actie door u als directeur-grootaandeelhouder (DGA). Wat moet u op korte termijn regelen?

Verschillende opties

Als DGA kunt u kiezen:

  • Premievrij voorzetten van uw pensioen;
  • uw pensioen omzetten in een oudedagsverplichting;
  • fiscaal voordelige afkoop van het pensioen.

Voor beide laatste opties moet de keuze uiterlijk 31 december 2019 zijn gemaakt. Zo lang kunt u echter niet wachten, want binnenkort is verdere opbouw niet langer mogelijk. Om die opbouw te stoppen, moet er formeel het een en ander gebeuren.

Premievrijmaken pensioen
Door de BV zijn in het verleden aan u als DGA pensioenrechten toegekend. Die rechten liggen vast in een pensioenbrief. Zonder nadere aanpassing lopen die rechten civielrechtelijk uiteraard gewoon door. Maar fiscaal mag er geen pensioen meer worden opgebouwd in de BV. Wanneer een DGA wel pensioen blijft opbouwen in zijn BV is de gehele in de BV opgebouwde pensioenvoorziening in één keer wordt belast tegen maximaal 72%!
Hoewel het uitfaseren van het pensioen in eigen beheer op 1 april 2017 ingaat, heeft de staatssecretaris onlangs een extra periode van drie maanden afgekondigd (tot 1 juli 2017).

Vóór 1 juli 2017 moet de vergadering van aandeelhouders dan een besluit hebben genomen dat die pensioenopbouw uiterlijk per datum voorafgaande aan die ingangsdatum van de gewijzigde wet wordt stopgezet (premievrij maken van het pensioen).
Als gevolg van dat besluit moet vervolgens ook de pensioenbrief worden gewijzigd. Dat kan plaatsvinden door een relatief eenvoudig addendum.

En hoe dan verder?
Nadat u de verdere pensioenopbouw ook formeel heeft stopgezet, heeft u vervolgens nog tot eind 2019 de tijd om een keuze te maken wat u verder gaat doen met het pensioenvermogen in de BV. Die keuze is onder andere afhankelijk van uw inkomenspositie, de liquiditeit in de BV, de toestemming van uw eventuele (ex-)partner, etc. Het moge duidelijk dat dit maatwerk is.
Omdat iedere situatie anders is  kan de fiscale afdeling hier berekeningen op loslaten om te berekenen wat voor u het meest voordelig is.

Wanneer u meer advies over dit onderwerp wenst, neem gerust contact op met onze fiscale afdeling.