Een tijdje geleden hebben wij u geinformeerd over de Europese uitspraak dat particulieren met zonnepanelen ondernemer zouden zijn voor de btw. Nederland wist nog niet goed hoe ze met deze uitspraak om moesten gaan. De staatssecretaris heeft daar deze week iets meer duidelijkheid over verschaft.

Zijn particulieren die stroom opwekken met zonnepanelen en een vergoeding krijgen als ze die terug leveren aan het net, nu wel of geen ‘ondernemer’ met btw-plicht? Afgelopen donderdag hakte staatssecretaris van Financiën Frans Weekers de knoop door: ja, luidt het antwoord.

Aanleiding voor deze kwestie was een uitspraak van het Europese Hof in Luxemburg over een Oostenrijker met zonnepanelen. Daarbij bepaalde het Hof dat bij het zelf opwekken en doorverkopen van zonnestroom sprake is van ondernemerschap. Weekers stelde deze week in een brief dat hij juridisch geen mogelijkheid ziet om voor particulieren met zonnepanelen ‘het ondernemerschap te ontkennen’, als wordt voldaan aan bepaalde voorwaarden.

Om wie gaat het dan? “In algemene zin is sprake van btw-plicht als de particuliere eigenaar van zonnepanelen de opgewekte elektriciteit geheel of gedeeltelijk duurzaam en tegen vergoeding levert aan zijn energieleverancier”, zo luidt de nieuwe regel.
Deze uitspraak heeft als gevolg dat je als btw-ondernemer ook aan de adminsitratieve verplichtingen moet voldoen. Dit houdt onder andere in: het doen van btw-aangifte en het versturen van facturen naar de energiemaatschappij. Wanneer de te betalen btw echter onder de € 1.345,- blijft mag je deze administratieve verplichtingen achterwege laten.

Het belangrijkste voordeel van de btw-ondernemer is dat deze de betaalde btw over de aanschaf van de zonnepanelen en omvormers fiscaal mag aftrekken. Dat kan om honderden euro’s gaan. Maar vervolgens is de vraag hoe het sommetje uitpakt, als je de prijs voor de stroom van de eigen panelen wegstreept tegen de prijs van de stroom die het energiebedrijf levert.
Vervolgens zegt de staatssecretaris dat het btw-ondernemerschap geen terugwerkende kracht heeft. Dit betekent dat wanneer je de zonnepanelen al hebt aangeschaft, je de btw niet met terugwerkende kracht mag terugvragen. Naar onze mening is dit onjuist. Wij stellen ons op het standpunt dat je volgens de herzieningsregeling wel met terugwerkende kracht de btw kan terugvragen.

Er is nog veel onduidelijkheid over deze uitspraak. De belastingdienst zal binnenkort de belangrijkste vragen en antwoorden hierop publiceren. Hier kunt u het nieuwsbericht van De Belastingdienst lezen.
Wij houden u op de hoogte!