Hoe zit het fiscaal met de verhuur van uw eigen woning als u bijv. een tijd met een camper gaat toeren door Europa of Amerika? Of als u er al lang over denkt om een lange zeiltocht of mooie lange roadtrip met de auto of motor te maken?


Eigen woning
Voor het antwoord op de vraag hoe het fiscaal zit met de verhuur van uw eigen woning als u bijvoorbeeld een tijd met een camper gaat toeren, moet eerst vastgesteld worden of uw eigen woning tijdens uw afwezigheid nog steeds uw woning is.

Een eigen woning is voor de inkomstenbelasting alleen een eigen woning, indien deze u als hoofdverblijf ter beschikking staat. Indien u bijvoorbeeld een halfjaar door het buitenland reist van hotel naar hotel of in uw camper, dan heeft u geen ander hoofdverblijf dan uw woning. Dat is anders als u bijvoorbeeld een jaar in het buitenland gaat werken en daar op een vast adres gaat wonen, want dan wordt dat adres uw hoofdverblijf. Kortom: tijdens een zeg maar soort van ‘sabbatical leave’ met bijvoorbeeld een camper blijft uw eigen woning uw eigen woning. Waarom is dat zo belangrijk?

Aftrek hypotheekrente
Zolang uw eigen woning tevens uw hoofdverblijf is, blijft uw hypotheekrente aftrekbaar. Dat is belangrijk, want anders zou uw wereldreis wel heel erg duur worden. Maar er is meer!

Als uw eigen woning tijdelijk verhuurd wordt tijdens uw afwezigheid, hoeft u maar 70% van de ontvangen kale huur als inkomen aan te geven en het eigenwoningforfait.
Als 70% van de kale huur belast is, is het niet onbelangrijk om te weten wat er onder ‘kale huur’ wordt verstaan. Als u verwacht ‘maar’ een halfjaar weg te blijven, wordt uw woning natuurlijk gestoffeerd verhuurd. U mag dan een redelijk deel van de huur toerekenen aan de verhuur van roerende zaken en stoffering. Dat deel mag u van de huur aftrekken. U moet volgens de wet 70% van de ontvangen huur aangeven als inkomen. De andere 30% staat tegenover kosten van onderhoud, verzekering, vaste lasten en afschrijving van uw woning, e.d. Deze kunt u dus niet apart als aftrekpost opvoeren. U kunt echter wel de kosten die rechtstreeks samenhangen met de verhuur, zoals energie en water, aftrekken.
Let op: Als u naast de verhuur andere diensten aanbiedt, zoals ontbijt, diner, linnengoed, of contact onderhoudt met toeristische instanties (Airbnb), wordt het fiscaal een ander verhaal. Dan kunnen uw verdiensten hiermee in box 1 worden belast als inkomsten uit overige werkzaamheden.