Een actueel onderwerp is momenteel de ‘Eigen Bijdrage AWBZ’: “Als je in een bejaardentehuis zit, moet je toch je eigen vermogen opeten?“.

Hoe zit het eigenlijk en wat kun je er aan doen om te voorkomen dat je vermogen opgaat aan de eigen bijdrage?

Wat is de AWBZ?

De Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten vergoedt langdurige zorg voor mensen met een ernstige beperking. Het gaat om beperkingen door een handicap, chronische ziekte of ouderdom. Op die manier hoef je geen hoge kosten te maken als je dure verpleging, verzorging of behandeling nodig heeft.

Als je aanspraak op de AWBZ wilt maken, heb je een AWBZ-indicatie nodig.

Als je 18 jaar of ouder bent en in een AWBZ-instelling woont, moet je een eigen bijdrage betalen. De eigen bijdrage werd tot 1 januari 2013 vastgesteld uitsluitend op basis van het inkomen, zoals AOW, pensioen en de renteinkomsten uit spaartegoeden.

Er zijn 2 soorten eigen bijdragen voor zorg met verblijf:

 1. Lage eigen bijdrage
  De eerste 6 maanden van je verblijf in een AWBZ-instelling betaal je de lage eigen bijdrage. Daarna hangt het van je persoonlijke omstandigheden af welke bijdrage je betaalt. Deze lage eigen bijdrage is minimaal € 152,- per maand en maximaal € 797,80 per maand. Wilt u meer lezen over de voorwaarden van de lage bijdrage. Deze leest u hier.
 2. Hoge eigen bijdrage
  De hoge eigen bijdrage is maximaal € 2.189,20 per maand. Bij de berekening van de hoge eigen bijdrage houdt het CAK er rekening mee dat je zak- en kleedgeld overhoudt. Wanneer er niet wordt voldaan aan de voorwaarden van de lage eigen bijdrage, betaal je automatisch de hoge eigen bijdrage.

De hoogte van de eigen bijdrage hangt bovendien af van:

 • het aantal personen binnen je huishouden;
 • je verzamelinkomen en dat van je partner;
 • je AWBZ- indicatie

Het CAK berekent jouw eigen bijdrage voor 2013 op basis van je inkomen over 2011 (het kijkt dus 2 jaar terug!). Je ontvangt maandelijks een factuur met het bedrag dat je moet betalen.

Hogere eigen bijdrage bij veel vermogen per 1 januari 2013

Het kabinet heeft per 1 januari 2013 de eigen bijdrage voor AWBZ voor mensen met vermogen verhoogd. Dit is het punt waar momenteel veel over te doen is in de media.

Voor de mensen met eigen vermogen is de eigen bijdrage AWBZ per 1 januari 2013 omhoog gegaan door de zogenaamde ‘vermogensinkomensbijtelling’. Om de bijdrage te berekenen wordt dan 8% van het box 3 vermogen opgeteld bij uw inkomen. Hierover wordt de eigen bijdrage berekend.

Een complicatie treedt op wanneer het vermogen bestaat uit een te koop staande of verhuurde woning. De waarde van die woning geldt als vermogen, dus de 8%-regel is daarop van toepassing. Het probleem is dat die waarde niet beschikbaar is in de vorm van geld waarmee de eigen bijdrage kan worden betaald.

Hoe kan ik de Eigen Bijdrage AWBZ beperken?

De eigen bijdrage AWBZ kan in sommige gevallen behoorlijk in de papieren lopen. Daarnaast kun je met de betaling van de eigen bijdrage in de problemen komen als je vermogen in je huis zit.

Er zijn enkele oplossingen denkbaar die helpen de eigen bijdrage AWBZ te beperken:

 • te zorgen voor een langstlevende-testament dat is toegesneden op deze nieuwe situatie;
 • het overdragen van vermogen aan je (klein)kinderen, bijvoorbeeld in de vorm van het erkennen van een schuld aan de (klein)kinderen (‘papieren schenking’), of door de eigen woning op naam van de kinderen te zetten (let wel op de tip hierna!);
 • het uitbetalen door de langstlevende ouder van de schulden aan de kinderen in verband met het eerdere overlijden van de partner/andere ouder;
 • het bezwaar maken tegen de (te hoge) WOZ-waarde van de eigen woning;
 • het onderbrengen van je vermogen in een eigen BV;
 • levenstestament of algehele volmacht zodat je gemachtigde zaken (alsnog) kan regelen als je het zelf niet meer kunt.

Deze oplossingen zullen evenwel niet direct effect hebben, omdat de peildatum voor de vaststelling van de eigen bijdrage twee jaar terug kijkt. Voor de eigen bijdrage van 2013 wordt dus gekeken naar het vermogen per 1 januari 2011.

Heeft u advies nodig inzake uw eigen bijdrage, neem gerust contact op.