De Belastingdienst is gestart met het versturen van aanslagen inkomstenbelasting. Bij ongeveer 1 miljoen mensen valt de belastingaanslag al op de mat. Ook hebben al 600.000 mensen een digitale aanslag ontvangen in hun Berichtenbox op MijnOverheid.
Iedereen die vóór 15 april zijn of haar aangifte heeft ingediend, ontvangt voor 1 juli bericht van de fiscus. De Belastingdienst probeert mensen die hun aangifte voor 6 mei hebben gedaan, ook voor 1 juli bericht te sturen.

Een deel van de mensen ontvangt voor het eerst ook een digitale aanslag in de Berichtenbox, de persoonlijke digitale brievenbus op MijnOverheid. De digitale aanslag is dit jaar nog een proef en wordt verstuurd naast de papieren aanslag. Ook mensen die hun Berichtenbox nog niet hebben geactiveerd, ontvangen hierin mogelijk een digitaal bericht. De Belastingdienst raadt iedereen die zijn of haar account nog niet heeft geactiveerd, aan dit te doen.

Iedereen die een te betalen aanslag inkomstenbelasting of inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet over 2014 ontvangt, krijgt eenmalig automatisch vier maanden extra de tijd om te betalen. Dit geldt voor aanslagen die worden opgelegd vanaf 1 mei 2015 tot en met 30 juni 2016. Die extra ruimte om te betalen komt bovenop de standaard betalingstermijn van zes weken. Mensen hebben dus ruim vijf maanden de tijd om te betalen. Deze mensen krijgen hierover een aparte brief.