Bij het opstellen van de jaarstukken over 2019 blijkt dat er te weinig (of te veel) btw is afgedragen. Moet u hiervoor nu een suppletieaangifte indienen?

Minder of meer dan € 1.000,-.
Bij de jaarafsluiting worden er vaak wijzigingen aangebracht in de administratie die gevolgen voor de btw kunnen hebben, bijv. doordat de btw op bepaalde kosten, zoals horecabestedingen, niet als voorbelasting in aftrek mag worden gebracht maar deze wel in de btw-aangifte is meegenomen. Daarnaast kan blijken dat er door foutieve boekingen of door zaken die u bent vergeten te boeken, te veel (of te weinig) btw is afgedragen.

Het is niet altijd verplicht om hiervoor een suppletieaangifte in te dienen. Als de btw-correctie namelijk minder dan € 1.000 bedraagt, dan mag u deze correctie in de eerstvolgende btw-aangifte aangeven. Als de btw-correctie hoger is dan € 1.000, bent u verplicht om een suppletieaangifte in te dienen.

Boetes voorkomen
U moet de suppletieaangifte voor de btw digitaal indienen.
Als u er achter komt dat u te weinig btw heeft afgedragen, is het raadzaam om zo snel mogelijk een suppletieaangifte in te dienen. Als de Belastingdienst namelijk achteraf ontdekt dat u opzettelijk te weinig btw heeft betaald, dan kan er een vergrijpboete tot wel 100% worden opgelegd. Niet-aangegeven btw-schulden zijn een aandachtspunt voor de Belastingdienst. Er is ook sprake van opzet als u na het ontdekken van een fout geen verplichte suppletieaangifte indient. Ook als u een suppletieaangifte doet, kunt u een boete krijgen. Als het verschuldigde btw-bedrag hoger is dan € 20.000 of meer dan 10% van de te betalen btw over het boekjaar, wordt er namelijk een verzuimboete van 5% opgelegd (maximaal € 5.514).

Voor 1 april 2020 geen rente.
Als u voor 1 april 2020 de suppletieaangifte over het jaar 2019 indient, dan berekent de Belastingdienst geen belastingrente over de door u nog te betalen btw.