Er staan binnenkort weer diverse sportieve evenementen op het programma. De Tour de France of het WK-voetbal zijn mooie gelegenheden om een prijsvraag of een toto voor uw werknemers te organiseren. Wellicht ook voor uw klanten?

Werknemers
Bij iedere onderneming of instantie zijn er wel medewerkers die een dergelijke toto op touw zetten. Leuk toch?

Zeker, maar zorg er wel voor dat het ook leuk blijft en niet onverwacht, meestal ruim na afloop, de Belastingdienst om de hoek komt kijken en ook nog een ‘prijsje’ meepikt. Let op. Zorg dat de te winnen prijzen niet boven de € 454,- uitkomen. Daar zal bij een interne toto niet snel sprake van zijn.

Klanten
Maar dat kan uiteraard anders zijn als u een dergelijke toto of prijsvraag organiseert voor uw clientèle. U bent dan ook weer organisator van een kansspel waarbij prijzen of premies gewonnen kunnen worden. En ‘prijzen’ zijn alle goederen waaraan in het economisch verkeer een waarde kan worden toegekend.

Als organisator van een kansspel moet u 29% kansspelbelasting inhouden over de waarde van de prijs, indien die prijs meer dan € 454,- bedraagt.

De kansspelbelasting houdt u in op de brutoprijs (de nettoprijs wordt dus slechts aan de prijswinnaar uitgekeerd). De belasting moet u vervolgens afdragen aan de Belastingdienst, uiterlijk per ultimo van de volgende maand. Tip. U hoeft daarbij niet aan te geven aan wie de prijzen zijn uitgekeerd.

Wordt de verschuldigde kansspelbelasting niet ingehouden op de prijs, maar door u als organisator voor eigen rekening genomen, dan moet dat bedrag voor de berekening van de verschuldigde kansspelbelasting bij de waarde van de prijs worden opgeteld. U berekent dan de kansspelbelasting door de waarde van de prijs te vermenigvuldigen met 100/71.

Als u afspreekt dat ‘alle kansspelbelasting’ op de prijzen door u wordt betaald, dan hoeft u geen belasting af te dragen als enkel door die brutering bij een bepaalde prijs de grens van € 454,- wordt overschreden.

Voor de kansspelbelasting bestaat er geen drempel. Is de prijs € 455,-, dus € 1,- meer dan de vrijstelling, dan is er 29% belasting verschuldigd over het gehele bedrag, oftewel: € 131,-.

Prijzen kunnen bestaan uit een geldbedrag, maar het is natuurlijk ook goed mogelijk dat u goederen uit uw eigen zaak ter beschikking stelt. Ook dan moet u daarvan de waarde in het economisch verkeer (incl. btw) aanhouden en dus niet bijvoorbeeld uw lagere inkoopprijs.

Voor de berekening van de kansspelbelasting maakt het niet uit of er uiteindelijk meerdere personen gerechtigd zijn tot die prijs. Als dus bijvoorbeeld ‘de familie Jansen’, bestaande uit 4 personen, aan de toto deelneemt en een prijs van € 480,- wint, dan moet over € 480,- kansspelbelasting worden betaald en mag de prijs niet worden gesplitst in 4 prijzen van elk € 120,-.