De minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft in antwoord op Tweede Kamervragen geantwoord dat de compensatieregeling voor vrouwelijke zelfstandigen die zijn bevallen tussen 7 mei 2005 en 4 juni 2008 vanaf 2019 zal worden uitgekeerd. De compensatie is een inkomensvoorziening en dus belast voor de inkomstenbelasting. De uitbetaling ervan vindt eerst in 2019 plaats omdat de compensatie invloed kan hebben op het recht op toeslagen en er zodoende vooraf met de inkomsten rekening kan worden gehouden bij het bepalen van de toeslagen.

De minister streeft ernaar om de regeling in maart te publiceren in de Staatscourant en in werking te laten treden op 15 mei 2018. De aanvraagtermijn zal lopen tot 1 oktober 2018.