De btw-regels voor ondernemers die via internet digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen leveren, zijn per 1 januari 2019 op een aantal punten vereenvoudigd. Hieronder een korte uitleg van de regelgeving:

Wat zijn digitale diensten?
Digitale diensten zijn diensten met betrekking tot telecommunicatiediensten, omroepdiensten en elektronische diensten. Denk bijvoorbeeld aan diensten die over het internet of via een digitaal netwerk worden geleverd, zoals het tegen vergoeding toegang verstrekken tot online magazines en het downloaden van software, films en muziek. Verder zijn ook telefoon- en internetdiensten aan te merken als digitale diensten.
Tot en met 2018 moesten ondernemers die digitale diensten leverden aan particulieren in andere EU-landen de btw aangeven in het EU-land van de afnemer. Via het Mini One Stop Shop (MOSS)-systeem konden deze ondernemers de in andere EU-landen verschuldigde btw via één EU-land aangeven.

Vereenvoudiging btw-betaling
Sinds 1 januari 2019 geldt dat als een ondernemer in een kalenderjaar en in het voorgaande kalenderjaar niet meer dan € 10.000 aan omzet heeft van digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen, de btw verschuldigd is in het land van de leverancier. Voor Nederlandse ondernemers is dat Nederland, zodat er Nederlandse btw moet worden aangegeven en afgedragen. Ondernemers die jaarlijks voor minder dan € 10.000 omzet leveren aan particulieren in andere EU-landen, mogen dus Nederlandse btw in rekening brengen en aangeven. In de btw-aangifte wordt deze omzet en btw aangegeven bij vraag 1a/1b.

Ondernemers die voor € 10.000 of meer aan omzet aan digitale diensten aan particulieren in andere EU-landen hebben, moeten de buitenlandse btw aangeven via het MOSS-systeem. Het btw-tarief van het land van de afnemer is dan van toepassing.

De Belastingdienst heeft het formulier ‘Keuze plaats van dienst digitale diensten’ beschikbaar gesteld. Hiermee kunnen ondernemers die volgens de nieuwe btw-regels in Nederland btw verschuldigd zijn over de digitale diensten, aangeven dat zij vanaf die datum btw aan willen geven en af willen dragen in de EU-lidstaat van de afnemer. Deze keuze geldt voor minimaal twee kalenderjaren!

Vereenvoudiging factureringsregels
De ondernemer mag voortaan de factureringsregels toepassen van het land waarin hij de MOSS-registratie heeft. Tot 1 januari 2019 werden de factureringsregels van het land van de afnemer toegepast. Vanaf 1 januari 2019 moeten Nederlandse ondernemers dus een factuur opmaken volgens de Nederlandse factuurvereisten.