Indien u als DGA van een of meerdere BV’s salaris ontvangt, mag de werkkostenregeling worden toegepast. Is er dan ruimte voor een onbelaste bonus?

Werkkostenregeling
Als DGA wordt u fiscaal als werknemer aangemerkt. Dit betekent dat de BV (of de BV’s) waarvan u salaris ontvangt, hierover loonheffing moet(en) inhouden en afdragen. Daarnaast mag (per dienstbetrekking) de werkkostenregeling worden toegepast. Dit betekent dat de BV maximaal 1,2% van de totale fiscale loonsom, de vrije ruimte, mag besteden aan onbelaste vergoedingen en verstrekkingen voor werknemers, en dus ook voor u als DGA. Daarnaast mag de BV bepaalde zaken onbelast vergoeden, verstrekken of ter beschikking stellen (gerichte vrijstellingen en nihilwaarderingen). Over het bedrag boven de vrije ruimte betaalt de BV een eindheffing van 80%.

De vergoedingen en verstrekkingen die in de werkkostenregeling worden ondergebracht, mogen niet meer dan 30% afwijken van wat er in vergelijkbare omstandigheden gebruikelijk is. Het moet dus gebruikelijk zijn dat uw werknemer of u als DGA vergoedingen of verstrekkingen van een bepaalde omvang belastingvrij krijgt en dat uw BV de eindheffing betaalt. Vergoedingen, verstrekkingen of terbeschikkingstellingen van maximaal € 2.400,- per persoon per jaar worden door de Belastingdienst in ieder geval als gebruikelijk beschouwd.
U mag dus bij elke BV waarvan u salaris ontvangt een bedrag van € 2.400,- per jaar in de werkkostenregeling stoppen. Dit bedrag is alleen belastingvrij als er nog voldoende vrije ruimte is. Vraag bij Patrick van Beek of Linda van Ginkel van onze loonafdeling na hoeveel vrije ruimte u nog over heeft.

U bent als DGA de enige werknemer van uw BV en uw salaris bedraagt € 100.000,- bruto. Uw vrije ruimte bedraagt dan € 1.200,-. Als de BV aan u een bonus van € 2.400,- uitkeert, is een bedrag van € 1.200,- belast tegen 80% eindheffing. Dit kost uw BV dan nog € 960,- eindheffing. Dit betekent dat u netto € 2.400,- overhoudt, terwijl dat de BV € 3.360,- heeft gekost.