Verstrekkingen aan personeel
Allereerst is van belang welke regeling u toepast ten aanzien van vergoedingen en verstrekkingen. Bent u nog niet overgestapt op de werkkostenregeling, dan mag u tot een bedrag van € 70,- (inclusief btw) op jaarbasis schenken aan uw werknemer. Dit kan dus in de vorm van een kerstpakket, maar ook andere giften tellen mee. Tot dit maximum heeft dit voor uw werknemer geen gevolgen.

Wel moet u als werkgever over de waarde van de schenkingen 20% eindheffing betalen.

Besluit u een duurder pakket te verstrekken, dan moet over het meerdere het tabeltarief worden toegepast. Dit betekent dat uw werknemer over de schenking boven € 70,- gewoon belasting betaalt. Voorwaarde is wel dat het kerstpakket niet duurder mag zijn dan € 136,- en dat op jaarbasis in totaal voor niet meer dan € 272,- aan geschenken aan eenzelfde werknemer mogen worden gegeven.

Werkkostenregeling.
En wat als u wel al de overstap heeft gemaakt naar de werkkostenregeling? In dat geval vervalt de hiervoor genoemde regeling. Onder de werkkostenregeling zijn kerstpakketten simpelweg belast. Dit hoeft niet per se nadelig te zijn. Als uw onderneming namelijk over voldoende fiscale ruimte beschikt (2014: 1,5% van de fiscale loonsom), dan is het mogelijk om de kerstpakketten daarin op te nemen. Zodoende hoeft niet alleen uw werknemer geen loonheffing hierover te betalen, maar bent u ook af van de 20% eindheffing.

En de btw?
In beginsel is de btw op personeelsverstrekkingen gewoon aftrekbaar. Dit is alleen anders als u op jaarbasis voor meer dan € 227,- aan uw personeel heeft verstrekt. Denk hierbij aan de kerstpakketten, andere giften of de kosten van bedrijfsfitness die u voor uw rekening neemt. Komt u boven het maximum van € 227,-, dan mag de btw niet worden verrekend. Dit wordt meestal bij de slotaangifte bekeken en zo nodig rechtgetrokken. In dat geval kunt u deze btw uiteraard wel als kostenpost opvoeren.