Uit het overzicht van het verbeterprogramma voor belastingen en toeslagen van staatssecretaris Wiebes blijkt dat de aangiftedeadline wel eens kan gaan verschuiven. Vanaf 2015/2016 wordt de deadline voor de belastingaangifte mogelijk gespreid om piekbelasting bij de digitale infrastructuur en Belastingtelefoon te voorkomen.

De Belastingdienst ontwikkelt naast de huidige manier van aangifte doen (via het downloaden van een aangifteprogramma op de eigen pc van de burger) een online aangifte. Daarmee wordt in de komende maanden een eerste proef gedaan. De online aangifte stelt hogere eisen aan de digitale infrastructuur. Daarom wordt overwogen vanaf 2015/2016 het doen van aangifte in de tijd te spreiden; een dergelijke spreiding vermindert ook de piekbelasting bij de Belastingtelefoon in de maand maart.