Inmiddels leeft de hele wereld al ruim een jaar met corona en de daarmee samengaande beperkingen. Een aantal sectoren wordt zeer zwaar getroffen. Denk aan onder andere de horeca, evenementenbranche en de reiswereld. Een aantal sectoren merkt er weinig van en een aantal sectoren spint er geweldig garen bij. In dit artikel staat onze Fusie & Overname Specialist Gert Bloemendal stil bij de gevolgen van corona op de waarde van ondernemingen en of het loont om jouw bedrijf op waarde vast te stellen.

Waarderingsmethode

Het waarderen van ondernemingen gebeurt doorgaans door de toekomstige vrije geldstromen in te schatten en daarbij het risico waar dat mee gepaard gaat. Als er in de toekomst hogere vrije geldstromen verwacht worden heeft dat een positieve invloed op de waarde. Maar een hoger risico heeft weer een waarde dalend effect. Je kunt je voorstellen dat het effect van corona op de toekomstige geldstromen en het bijbehorende risico zeer afhankelijk is van de sector waarin de onderneming actief is.

Ook is het waarderen van snel groeiende bedrijven lastiger geworden. Neem bijvoorbeeld een ICT bedrijf dat sterk geprofiteerd heeft van de coronacrisis. Er zijn dan altijd een aantal belangrijke vragen die we onszelf moeten stellen:

  • Hoeveel van de groei is toe te schrijven aan de coronacrisis?
  • Hoe sterk was de groei anders geweest?
  • Hoeveel van de groei blijft over als alles weer “normaal” is?
  • Datzelfde geldt voor bedrijven die zwaar zijn getroffen. Hoeveel van de omzet gaat weer terugkomen?
  • Hoeveel is voorgoed verdwenen?

Waarde en prijs bepaling

Waarde blijft iets subjectiefs. Het bestaat immers uit een blik in de toekomst en een onderbouwing daarvan. Een prijs is een heel ander verhaal. Deze komt tot stand op de markt, een kwestie van vraag en aanbod. Een horecabedrijf dat goed liep vóór de coronacrisis kan na de coronacrisis best nog een prima waarde hebben. Maar op dit moment zit de schrik er goed in en zullen de kopers niet in de rij staan. In zo’n geval is het beter om een paar jaar te wachten tot de ergste schrik vergeten is.

Echter zie ik om mij heen ook gevallen dat de echte pareltjes makkelijk investeerders aan boord kunnen krijgen die bijvoorbeeld een belang nemen in zo’n bedrijf om na de crisis ijzersterk terug te komen. Zo versterken ze hun positie in de markt flink. Maar ook de toekomst van bedrijven die zeer sterk profiteren van de coronacrisis is moeilijk in te schatten. Wat blijft er van over als corona geen rol meer speelt? Een koper zal zich dat afvragen. Dat verdient extra aandacht.

Financieren koopsom

Banken zijn in tijden van crisis minder risicobereid. Daarnaast is het aantal partijen dat wil investeren in (MKB) bedrijven alleen maar toegenomen. Geld op de bank laten staan kost immers geld. Hierdoor zie je steeds meer dat koopsommen van bedrijven gefinancierd worden door een combinatie van bank, (private) investeerder, verkoper en koper. De beschikbaarheid van financiering in jouw sector is daarom sterk bepalend voor de prijs.

Specialist inschakelen loont de moeite

Nog meer dan voorheen is het bepalen van de waarde van jouw bedrijf of het vaststellen van een reële prijs voor jouw bedrijf complex. Helemaal wanneer corona grote invloed heeft gehad op het presteren van jouw bedrijf. De veelgebruikte vuistregel van zoveel keer EBITDA gaat dan niet meer op. Meer dan ooit loont het inschakelen van een specialist de moeite.

Wil je weten of het zin heeft om jouw bedrijf te waarderen? Neem dan vrijblijvend contact met ons op. We kijken en denken graag met je mee. Neem voor meer informatie of vragen over dit artikel contact op met Gert Bloemendal via 0317-413281. Meer blogs lees je hier.