Krijg jij regelmatig vragen van werknemers over de loonadministratie? Of heb je zelf als werkgever de nodige vragen hierover? Wij helpen je op weg met het antwoord op de vijf meest gestelde vragen over de loonadministratie.

  • Wat betekent ‘jaarloon BT’ (bijzonder tarief) op de loonstrook?
  • Wanneer kan een werknemer zijn jaaropgave verwachten?
  • Waarom is het nettoloon van een werknemer anders ten opzichte van 2021?
  • Wat is loonheffingskorting?
  • Waarom zou ik als werkgever geen nettoloonafspraken moeten maken met een werknemer?

Wat betekent ‘jaarloon BT’ (bijzonder tarief) op de loonstrook?

Op de loonstrook staat de term ‘jaarloon BT’, maar wat houdt dit in? Het jaarloon is het loon van het voorgaande kalenderjaar. BT staat voor bijzonder tarief. Wanneer je maar een deel van het voorgaande kalenderjaar in dienst bent geweest, dan wordt jouw jaarloon opnieuw berekend naar een heel jaar. Op basis van het jaarloon BT wordt het percentage bijzonder tarief vastgesteld. Dit bijzonder tarief wordt toegepast op eenmalige verloningen. Hierbij kun je onder andere denken aan vakantiegeld, overwerk, een 13e maand, bonus, eenmalige uitkeringen en de uitbetaling van verlofdagen.

Wanneer kan een werknemer zijn jaaropgave verwachten?

Op een jaaropgave staat wat een werknemer in het jaar heeft verdiend bij één werkgever. Als een werknemer verschillende werkgevers heeft gehad in één jaar, dan krijgt diegene meerdere jaaropgaven. Aan het begin van het nieuwe jaar zorgt de loonadministratie dat de jaaropgave online wordt opgeslagen op het online loon portaal. Wanneer de werknemer zelf toegang heeft tot het loonportaal dan kan hij daar zelf de jaaropgave raadplegen. Zo niet, dan kan hij deze opvragen bij jou als werkgever. De loonadministratie zorgt dat uiterlijk eind februari de jaaropgaves zijn verwerkt.

Waarom is het nettoloon van een werknemer anders ten opzichte van 2021?

Elke werknemer ontvangt regelmatig een loonstrook. Hij kijkt dan vaak meteen naar het nettoloon dat hij krijgt uitbetaald. In sommige gevallen kan het zijn dat het bedrag in 2022 hoger of juist lager is dan op de loonstrook van vorig jaar. Hoe dat kan? Per 1 januari 2022 stijgt onder andere het minimumloon. Daarnaast zijn de belastingtarieven en heffingskortingen gewijzigd.

Het overgrote deel van de werknemers zullen er minimaal op vooruit gaan. De sterkste stijging is te zien bij werknemers die twee keer modaal verdienen. Zij krijgen er dit jaar onder aan de streep pakweg 24 euro per maand bij. Werknemers met een modaal inkomen gaan 9 euro per maand op vooruit. Deze stijging geldt alleen voor de fulltime lonen. Wie parttime werkt of jeugdloon ontvangt, kan er een paar euro’s op achteruitgaan. Dit komt door een lagere arbeidskorting. Verschillen in het nettoloon tussen sectoren zijn vooral te wijten aan verschillende pensioenpremies.

Wat is loonheffingskorting?

Om uit te leggen hoe de loonheffingskorting in zijn werk gaat, maken we eerst duidelijk hoe de inhouding van de loonheffing werkt. Loonheffing is het bedrag dat een werknemer aan belasting betaalt over het loon en wordt ingehouden op het brutoloon. Loonheffing is een verzamelnaam voor loonbelasting en premie volksverzekeringen. Loonbelasting is een belasting die iedere werkende betaalt. De loonheffing hoeven werknemers niet zelf over te maken. Dit doet de werkgever, die het bedrag automatisch inhoudt op het loon en afdraagt aan de Belastingdienst.

Loonheffingskorting betekent dat een werknemer korting krijgt op de loonheffing. Een werknemer betaalt dus minder belasting over het loon, waardoor hij netto meer overhoudt. Een werknemer mag op één inkomen loonheffingskorting toepassen. Als hij op meerdere inkomens loonheffingskorting toepast, krijgt hij te veel korting op de belasting en moet hij dit achteraf terugbetalen aan de Belastingdienst. Heeft een werknemer meer werkgevers of ontvangt hij een uitkering naast zijn baan, dan dient hij de loonheffingskorting toe te passen bij de werkgever waar hij het meeste inkomen ontvangt.

Mocht een werknemer de loonheffingskorting willen aanpassen, dan kan hij dit aan de werkgever doorgeven middels het formulier loonbelastingverklaring van de belastingdienst. Als werkgever kun je dit vervolgens aan de loonadministratie doorgeven.

Waarom zou ik als werkgever geen nettoloonafspraken moeten maken met een werknemer?

De loonheffing bepaalt het verschil tussen het bruto- en nettoloon. Het wel of niet toepassen van loonheffingskorting heeft namelijk een grote uitwerking op het nettoloon. Zie ook de uitleg bij de vorige vraag. Dit is ook meteen een reden waarom het niet verstandig is om nettoloonafspraken te maken met jouw werknemers.

Daarnaast is er nog een reden om geen nettoloon af te spreken. Als er bij jouw onderneming een CAO van toepassing is, dan zal de onderneming hoogstwaarschijnlijk ook zijn aangesloten bij een verplicht pensioenfonds. Stel je hebt een nettoloonafspraak gemaakt met een werknemer die nog niet premieplichtig is, maar dit in de loop van het dienstverband wel wordt, dan heeft deze verplichte inhouding van de pensioenpremie invloed op het loon. Jij hebt in dit geval een nettoloon afgesproken en daar valt niks meer aan te wijzigen. Het komt er dan op neer dat het brutoloon omhoog moet om het nettoloon gelijk te houden. Ook het aantal uren van een werknemer kan invloed hebben op het nettoloon. Hoe meer uren een werknemer gaat werken hoe meer belasting deze werknemer in verhouding gaat betalen.

Tip!! Als een werknemer toch wil weten wat het nettoloon wordt, vraag dan de loonadministratie of zij een proforma berekening kunnen maken. Daarmee voorkom je hoge loonkosten die wel kunnen oplopen tot een verhoging van 50%. Ga bij de werknemer alvast na of de loonheffingskorting moet worden toegepast en hoeveel uren de werknemer per week zal gaan werken.

Loonadministratie uitbesteden?

Wil je de salarisadministratie c.q. loonadministratie uitbesteden? Dit kun je met een gerust hart uit handen geven aan Schuurman & De Leeuw. Voor vragen over de loonadministratie kun je contact opnemen met Linda van Ginkel via 0317 – 413281 of mail voor een vrijblijvende kennismaking naar lonen@sedl.nl.