De laatste BTW-aangifte van het jaar staat weer voor de deur. Zoals ieder jaar zijn er een aantal correcties waarmee rekening moet worden gehouden.
Aan het eind van ieder jaar moet de BTW-correctie voor het privégebruik worden berekend. In de praktijk vormt de BTW-correctie voor het privégebruik van de auto van de zaak meestal het grootste financiële belang.
Ondernemers moeten aan het eind van het jaar bekijken of de verhouding van het gebruik van goederen en diensten voor belaste en vrijgestelde prestaties afwijkt van het gebruik dat zij bij de ingebruikname hebben ingeschat. Als er sprake is van een afwijking moet het bedrag van de oorspronkelijk in aftrek gebrachte BTW in beginsel worden herzien (zowel positief als negatief). Als de verandering in het gebruik kleiner is dan 10% mag herziening achterwege blijven.
De herziening vindt ook toepassing voor roerende en onroerende zaken die in gebruik zijn genomen in de vier respectievelijk negen aan 2016 voorafgaande jaren.