Sinds 1 januari 2016 mag u als winkelier geen gratis plastic tasjes meer meegeven. Met dit verbod hoopt de overheid zwerfvuil op straat en in zee terug te dringen. Maar welke tasjes vallen nu wel én niet onder het verbod? En welke btw-gevolgen heeft het verbod voor u?

Alle soorten plastic vallen onder het verbod. Dit geldt ook voor stoffen tassen met een plastic voering of coating en biobased- of composteerbare tassen. Klanten betalen voor zo’n plastic tas vanaf 1 januari een vergoeding. U mag zelf bepalen hoe hoog deze vergoeding is. De overheid geeft een richtprijs van 25 eurocent. In de praktijk vragen ondernemers veelal 5 tot 10 eurocent.

Welke tassen mag u wel gratis meegeven?

  • Papieren tassen (zonder plastic)
  • Stoffen tassen (zonder plastic)

Ook zijn er bepaalde situaties waarin u wél een gratis plastic tas mag meegeven. Deze plastic tas moet dan wel dunner zijn dan 15 micron (0,0015 millimeter). Dit geldt bij:

  • Het beschermen van losse voedingsmiddelen tegen vuil en ziekteverwekkers.
  • Het afvangen van lekvocht van rauwe vis, rauw vlees of rauw gevogelte uit een niet-afgesloten verpakking.
  • Het tegengaan van verspilling van voedsel (bijvoorbeeld losse appels of broodjes).
  • Het sealen van taxfree gekochte vloeistoffen, spuitbussen en gels (bijvoorbeeld op Schiphol) in een tas.

De Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op naleving van het verbod op gratis plastic tassen. Het verbod geldt voor alle verkooppunten (inclusief webwinkels) van goederen en producten. De inspectie mag controles en administratief onderzoek uitvoeren. U moet dan als winkelier kunnen aantonen dat u de plastic tasjes niet gratis meegeeft.

Uit het besluit van de Tweede kamer blijkt niet dat er voor dit verbod een speciale btw-regeling in het leven is geroepen. Daarom lijken de gewone btw-regels te gelden. Maar wat zijn nu die ‘gewone regels’? Dit zit als volgt: elke levering moet als zelfstandig worden beschouwd en over de vergoeding is btw verschuldigd. Over de verkoop van de plastic tas is dus “gewoon” btw verschuldigd.

De hoofdregel bij de ‘gewone regels’ is dat het normale btw-tarief van 21%  toepassing vindt. In 2014 heeft de Staatssecretaris echter een Besluit gepubliceerd. Dit besluit gaat onder andere over verpakkingen (waaronder plastic wegwerpverpakkingen die geen zelfstandige gebruikswaarde hebben omdat ze slechts een geringe geldwaarde vertegenwoordigen). Hierin is het volgende vastgelegd: het btw-tarief van de verkochte goederen bepaalt het btw-tarief over de plastic wegwerpverpakkingen. Uit verschillende rapportages is naar voren gekomen dat plastic tasjes veelal één keer worden gebruikt en aldus onder de noemer zouden kunnen vallen van plastic wegwerpverpakkingen en dus het besluit van de staatssecretaris van toepassing is. Verkoopt u goederen waarop het verlaagde btw-tarief van toepassing is? Dan is het op basis van het Besluit goed verdedigbaar dat het verlaagde btw-tarief ook geldt voor de door u verkochte plastic tas.

Koopt de consument bij u goederen waarop zowel het normale als het verlaagde btw-tarief van toepassing is? Dat kan het wel zo handig zijn om een aparte prijs te berekenen voor de plastic tas. Zo kunt u eenvoudiger aantonen dat u de tas niet gratis meegeeft. In deze situatie ligt het voor de hand dat het normale btw-tarief van toepassing is. Onder omstandigheden biedt ook hier het besluit argumenten om de plastic tas in dit geval onder het verlaagde BTW tarief te brengen.