Het kabinet heeft een beleidsbesluit gepubliceerd waarin wordt uitgewerkt hoe de aanslagen inkomstenbelasting met box 3 moeten worden vastgesteld naar aanleiding van het kerstarrest. In sommige gevallen heb jij recht op een teruggaaf. Lees hieronder meer.

 

De samenstelling van het herstel

Uit het beleidsbesluit blijkt dat degene die bezwaar hebben gemaakt tegen de box 3 heffing over de jaren 2017 – 2020 uiterlijk 4 augustus a.s. een brief krijgen van de Belastingdienst. Hierin staat op welke wijze zij herstel ontvangen.

Bij het rechtsherstel wordt uitgegaan van de werkelijke samenstelling van het vermogen, waarbij onderscheid wordt gemaakt tussen banktegoeden, overige bezittingen en schulden. Banktegoeden worden belast op basis van de actuele spaarrente. Voor schulden wordt aangesloten bij de hypotheekrente en bij beleggingen (effecten, onroerend goed) wordt net als nu uitgegaan van het meerjarige gemiddelde rendement voor beleggingen.

Is jouw nieuw berekende box-3-voordeel lager dan volgens het wettelijk systeem, dan heb jij recht op een teruggave. Is jouw nieuw berekende box-3-voordeel hoger dan het wettelijk systeem, dan hoef jij niets bij te betalen.

 

Rendementspercentage

In onderstaande tabel staan per belastingjaar de rendementspercentages die de Belastingdienst gebruikt per jaartal en type vermogen voor deze nieuwe berekening.

2017 2018 2019 2020 2021
Spaargeld 0,25% 0,12% 0,08% 0,04% 0,01%
Schulden 3,43% 3,20% 3,00% 2,74% 2,46%
Beleggingen 5,39% 5,38% 5,59% 5,28% 5,69%

De percentages voor het jaar 2022 worden nog vastgesteld.

 

Vervolg herstel

Nadat men op 4 augustus bericht heeft gekregen van de Belastingdienst begint de hersteloperatie voor alle aanslagen over het belastingjaar 2021. Deze aanslagen worden vanaf augustus gefaseerd opgelegd. Vanaf medio september wordt daarnaast herstel geboden aan de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december 2021, de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed, nog niet onherroepelijk vaststonden.

Vanaf medio oktober volgt dan het rechtsherstel voor de aangiften 2017 tot en met 2020 waarbij nog geen aanslag was opgelegd. Ook voor al deze groepen geldt dat mensen hier automatisch bericht over krijgen, zij hoeven hiervoor geen actie te ondernemen.

Op verzoek van de Tweede Kamer zijn verschillende opties onderzocht om rechtsherstel te bieden aan mensen die geen of te laat bezwaar hebben gemaakt tegen de Box 3-heffing. Dit rechtsherstel is juridisch niet verplicht, maar de minister kan besluiten om dit toch te bieden. Of dit gebeurt en hoe, wordt op Prinsjesdag 2022 bekendgemaakt.

 

Vragen

Mocht je vragen hebben over bovenstaande informatie dan zijn Margreet Claassen- Lamers en Moysa Samoed je graag van dienst.

Zij zijn te bereiken via 0317 – 413281