De blauwe envelop is weer op de deurmat gevallen. Dat betekent dat er weer aangifte gedaan moet worden. Maar hoe zit het bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3?

De Hoge Raad heeft bepaald dat de Belastingdienst over de jaren 2017, 2018 en daarna moet uitgaan van het werkelijke rendement op inkomen uit sparen en beleggen (box 3). De berekening van dat werkelijke rendement is nog niet in de belastingaangifte 2021 doorgevoerd. In dit artikel lees je het antwoord op de vijf meest gestelde vragen.

Ik heb inkomen uit vermogen in box 3. Wat kan ik het beste doen met mijn belastingaangifte?

Doe gewoon belastingaangifte zoals je altijd doet en geef hierbij jouw totale inkomen uit vermogen in box 3 op. Deze gegevens heeft de Belastingdienst nodig om de definitieve aanslag, in lijn met de uitspraak van de Hoge Raad, te kunnen berekenen.

  • In twee situaties kan het nog niet-aangepaste aangifteprogramma specifieke gevolgen hebben voor jouw aangifte.
  • Belastingplichtigen met een fiscale partner kunnen achteraf bezien geen optimale verdeling van het gezamenlijke inkomen uit vermogen in box 3 hebben gekozen.
  • Belastingplichtigen die door toepassing van de uitspraak een lager niet-aftrekbaar drempelbedrag voor zorgkosten en giften hebben, komen achteraf bezien misschien wél in aanmerking voor aftrek.

De Belastingdienst onderzoekt wat de gevolgen voor deze groepen zijn en houdt daar rekening mee in de definitieve aanslag.

Wanneer krijg ik bericht over mijn definitieve aanslag?

Het kabinet komt in de voorjaarsnota vóór 1 juni met een besluit. Doordat pas later duidelijk wordt hoe de uitspraak van de Hoge Raad wordt uitgevoerd, zullen de definitieve aanslagen bij mensen met inkomen uit vermogen in box 3 waarschijnlijk later dan de normale datum van 1 juli worden verstuurd. Zij krijgen bericht van de Belastingdienst.

Ik heb geen inkomen uit box 3. Wat moet ik doen?

Heb je geen inkomen uit sparen of beleggen in box 3, ben je alleen en komt jouw vermogen niet boven de vermogensgrens van € 50.000 of heb je samen met jouw fiscale partner niet meer vermogen dan € 100.000? Dan blijf je onder de grens voor de vermogensrendementsheffing en zijn er geen gevolgen voor jouw belastingaangifte.

Ik heb een te betalen voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3. Wordt die ook aangepast?

In de voorlopige aanslag 2022 is nog geen rekening gehouden met de eventuele gevolgen van de uitspraak van de Hoge Raad. Hierdoor kan jouw voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3 onjuist zijn. Nadat je de aangifte inkomstenbelasting 2022 hebt gedaan, verwerkt de Belastingdienst de uitspraak van de Hoge Raad in jouw definitieve aanslag.

Omdat het belangrijk is dat je de aanslag desgewenst gespreid over het jaar kunt blijven betalen, heeft de Belastingdienst de voorlopige aanslag toch opgelegd. Als je de voorlopige aanslag 2022 (gedeeltelijk) niet betaalt, betaal je een hoger bedrag bij definitieve aanslag. Besluit je niet te betalen? De Belastingdienst biedt iedereen met een te betalen voorlopige aanslag een tijdelijke invorderingspauze voor de eerste betaaltermijn. Dat betekent dat de Belastingdienst je geen betalingsherinneringen en aanmaningen stuurt wanneer u deze termijn niet betaalt. Tijdens deze pauze bekijken zij of er in jouw voorlopige aanslag sprake is van box 3-inkomen. Als je geen inkomen uit vermogen in box 3 hebt, stopt de invorderingspauze. Je ontvangt bericht over de te betalen termijnen en moet de termijnbedragen weer betalen. Heb je een voorlopige aanslag met inkomen uit vermogen in box 3? Dan blijft de invorderingspauze gelden. Kijk op belastingdienst.nl/box3 voor meer informatie.

Waar kan ik hulp krijgen als ik vragen heb over box 3?

Heb je bij het invullen van jouw belastingaangifte vragen over box 3? De actuele stand van zaken vind je op belastingdienst.nl/box3. Kijk op belastingdienst.nl/aangifte voor meer informatie over de belastingaangifte. En kom je er niet helemaal uit? Dan kun je terecht bij onze Senior Manager Belastingadvies Margreet Claassen via 0317-413281.

Meer S+DL nieuws omtrent het coronavirus vind je hier.

 

Bron: Belastingdienst