Gezien de corona-ontwikkelingen en het opheffen van vrijwel alle beperkingen, stopt het kabinet per 1 april met het corona-steunpakket. Ondernemers kunnen dan geen gebruik meer maken van de NOW, de TVL en het generieke uitstel van belastingbetalingen.

Naast het stoppen met de NOW en de TVL komt ook een einde aan de tijdelijk vereenvoudigde uitvoering van het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz); het reguliere Bbz wordt weer zonder wijzigingen uitgevoerd.  Concreet betekent dit dat voor het recht op Bbz weer meetelt hoeveel vermogen een zelfstandige bezit.

Kredietfaciliteiten nog niet beëindigd

Verschillende specifieke regelingen voor ondernemers blijven wel gelden na het eerste kwartaal van 2022. Het gaat om de evenementengarantieregelingen, de tijdelijke garantie- en kredietregelingen KKC en GO-C en de BMKB-C.

De Qredits overbruggingskredieten voor bestaande ondernemers en starters lopen door tot eind juni 2022. Dat geldt ook voor de leenfaciliteiten bij Cultuur+Ondernemen en de monumentenlening van het Nationaal Restauratiefonds.

Steun voor ondernemers met schulden

Ook de steun voor ondernemers met schulden loopt nog even door. Zo hoeven belastingschulden pas vanaf 1 oktober van dit jaar terugbetaald te worden. Ondernemers krijgen hiervoor vijf jaar de tijd. Daarnaast blijven gemeentes schuldhulpverlening bieden en stelt de Belastingdienst zich soepel op bij schuldsaneringen.

Vragen

Heb je vragen over de stop van het corona-steunpakket? Neem dan contact op met Margreet Claassen via 0317 413 281.

Lees meer corona nieuws.